Ny avtale med staten sikrer fortsatt daglige avganger med Hurtigruten

Staten ved Samferdselsdepartementet og Hurtigruten ASA har inngått en ny avtale for drift av Kystruten Bergen-Kirkenes for perioden 2012 - 2019. Hovedpunktene i avtalen er som følger:

  • Avtalen sikrer daglige avganger fra samtlige eksisterende 34 havner hele året
  • Oppstart er 1. januar 2012, og avtalen gjelder for en periode på åtte år fra oppstart. Staten har rett til å forlenge avtalen med ett år etter endt avtaleperiode
  • Avtalen har en totalramme på 5.120 millioner kroner (i 2011-kroneverdi), som gir en snittkompensasjon for statens kjøp av tjenester på 640 millioner kroner pr år. Til sammenligning utgjorde statens kompensasjon 377 millioner kroner i 2010
  •  Utbetalingene har en profil med størst utbetaling i år 2012 med 700 millioner kroner og med en gradvis nedtrapping til 580 millioner kroner i 2019 (alle tall i 2011-kroneverdi). Kompensasjonsbeløpet vil i sin helhet bli prisjustert hvert år.

-Staten har valgt et godt og omfattende tilbud til kystbefolkningen og distriktene, med seilinger hver dag til 34 havner. Den nye avtalen med staten gir oss den trygghet og langsiktighet vi trenger for å kunne levere et kvalitetsprodukt. 25.000 havneanløp i året sier noe om dimensjonen på det Hurtigruten leverer, sier styreleder Trygve Hegnar.

-Vi er godt fornøyd med at det har vært mulig å få en godtgjørelse som reflekterer kostnaden og risikoen ved den tjenesten som leveres. Avtalen gir den forutsigbarhet som kysten fortjener og Hurtigruten trenger, sier administrerende direktør Olav Fjell.

Partene har etter inngitt anbud i november 2010 forhandlet innenfor rammene av de opprinnelige tilbudsvilkårene.  Et sentralt punkt i forhandlingene har vært reguleringen ved bortfall av produksjon. Det er enighet om at:

  • Ruteavvik på grunn av været ikke gir trekk i godtgjørelsen
  • Ruteavvik på grunn av tekniske forhold gir trekk i godtgjørelse, men ikke konvensjonalbøter
  • Selskapet gis anledning til å ta ut skip til sammen 22 dager til festivaler og lignende uten trekk i godtgjørelse

Disse presiseringene i forhold til de opprinnelige formuleringene i anbudsgrunnlaget reduserte risikoen for Hurtigruten slik at det var mulig å bli enige om en lavere godtgjørelse enn det anbudet som Hurtigruten opprinnelig leverte.

For nærmere informasjon: Olav Fjell, administrerende direktør, +47 975 79 305 Ragnar Norum, kommunikasjonssjef, +47 957 65 604

HURTIGRUTEN ASA er et børsnotert konsern basert i Norge, med samlet årlig omsetning på rundt 3,7 milliarder kroner og cirka 1 400 faste ansatte. Selskapet driver Hurtigruten og har en ledende posisjon innen norsk reiseliv.

Om oss

Hurtigruten ASA er den originale kystruten siden 1893. Selskapet bringer gods, lokale passasjerer og turister til 34 havner langs den unike norskekysten mellom Bergen og Kirkenes – hver dag hele året. Hurtigrutens explorerskip MS Fram seiler i Antarktis, på Spitsbergen og ved Grønland. Hurtigruten ASA omsetter for 3,5 milliarder kroner. Hurtigruten ASA Fredrik Langes gate 14 Postboks 6144, 9291 Tromsø Booking: +47 810 30 000/Sentralbord +47 970 57 030E-post: booking@hurtigruten.comfirmapost@hurtigruten.com http://www.hurtigruten.com http://www.hurtigruten.no