Nye 78 millioner kroner til Hurtigruten

Ved fristens utløp fredag 20. mars 2009 var det tegnet aksjer for drøyt 78 millioner i reparasjonsemisjonen i Hurtigruten ASA. Det betyr at Hurtigruten er tilført nesten 400 millioner kroner i ny egenkapital.

Denne emisjonen setter punktum for en vellykket refinansiering av selskapet hvor de viktigste delene var ny egenkapital og avdragutsettelse fra lånegiverne i 3 år.

- Vi er svært godt fornøyd med at våre eiere har tro på Hurtigruten. Det er en stor tillitserklæring at eksisterende eiere og ansatte satser nesten 400 millioner i ny egenkapital til selskapet i et vanskelig finansmarket, sier administrerende direktør Olav Fjell.

Reparasjonsemisjonen som nå er sluttført var et tilbud til de som var aksjonærer i Hurtigruten per 22. desember 2008 og som ikke fikk kjøpe aksjer gjennom den rettede emisjonen før jul.

Det vises for øvrig til børsmelding fra selskapet av 24. mars 2009.

For ytterligere informasjon kontakt:
Administrerende direktør Olav Fjell, tlf +47 957 92 537
Viseadministrerende direktør/CFO Jens Kristian Johnsen, tlf +47 975 79 305

Om oss

Hurtigruten ASA er den originale kystruten siden 1893. Selskapet bringer gods, lokale passasjerer og turister til 34 havner langs den unike norskekysten mellom Bergen og Kirkenes – hver dag hele året. Hurtigrutens explorerskip MS Fram seiler i Antarktis, på Spitsbergen og ved Grønland. Hurtigruten ASA omsetter for 3,5 milliarder kroner. Hurtigruten ASA Fredrik Langes gate 14 Postboks 6144, 9291 Tromsø Booking: +47 810 30 000/Sentralbord +47 970 57 030E-post: booking@hurtigruten.comfirmapost@hurtigruten.com http://www.hurtigruten.com http://www.hurtigruten.no