Overskudd i Hurtigruten på 189 millioner før nedskrivning

Resultatet i tredje kvartal ble et overskudd på 189 millioner kroner. AV forsiktighetshensyn nedskrives kontraktsinntektene knyttet til tidligere år med 108 millioner kroner som følge av ESA saken.

Hovedpunkter i tredje kvartal

  • Økte netto inntekter per gjestedøgn, +17,5 prosent
  • 79 prosent kapasitetsutnyttelse i tredje kvartal – en reduksjon fra 101 prosent i fjor på grunn av økt kapasitet ved at MS Finnmarken har erstattet MS Nordstjernen samt nedgang i antall solgte gjestedøgn
  • Antall gjestedøgn fra rundreiser redusert med 16,2 prosent
  • Antall gjestedøgn fra distansereiser redusert med 5,5 prosent
  • God regularitet
  • God sesong for MS Fram på Spitsbergen. MS Nordstjernen ga et positivt bidrag til virksomheten på Spitsbergen

Passasjerinntektene er på nivå med samme periode i fjor. Dette skyldes at høyere nettopriser har oppveid reduksjon i antall gjestedøgn i tillegg til at inntektene er økt for MS Fram og på Spitsbergen i kvartalet.

Totale inntekter for Hurtigruten i tredje kvartal ble 1 058 millioner kroner. Dette er en nedgang på 85 millioner kroner fra samme kvartal i 2012. Dette skyldes nedskrivninger av inntekter på 108 millioner kroner etter tapet i EFTA-domstolen. Nedskrivningen reflekterer ikke Hurtigrutens syn på saken og videre prosess vurderes.

Driftskostnadene i kvartalet er redusert med 68 millioner kroner fra samme kvartal i fjor. Det har vært en positiv utvikling i salgs- og administrasjonskostnadene samt at de variable kostnadene er redusert som følge av lavere antall gjestedøgn om bord. Drivstoffkostnadene øker som følge av høyere oljepris og at MS Finnmarken er satt inn i rute langs Norskekysten i stedet for MS Nordstjernen. Driften i tredje kvartal 2012 har vært stabil og antall ruteavvik på grunn av tekniske feil eller vær har fortsatt den gode trenden fra andre kvartal.


- Vi er fornøyd med den positive prisutviklingen til tross for noe redusert volum. Svikten i de store europeiske markedene er forståelig, men svikten i de nære markedene som Sverige og Norge skal være mulig å snu, og vil ha høy prioritet fremover.

- Testen av høstkonseptet ”Autumn Gold” og Hjørundfjorden som en ny fjord på Hurtigrutens seilingsplan har vært en suksess. Dette er den største endringen på hurtigrutens seilingsplan siden 1993, sier konsernsjef i Hurtigruten ASA Daniel Skjeldam

Konsernets driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) ble

263 millioner kroner i tredje kvartal (280 millioner kroner).

Hurtigruten konsern, tredje kvartal.

Nøkkeltall:

(Tall i millioner kroner) 3. kv. 2012 3. kv. 2011
Driftsinntekter 1 058 1 143
Driftskostnader 795 863
Driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) 263 280
Av- og nedskrivninger 111 83
Driftsresultat (EBIT) 152 197
Resultat før skatt for videreført virksomhet 86 157
Resultat før skatt for ikke videreført virksomhet -5 37
Resultat før skatt 81 193

Konsernet hadde pr. 30. september 2012 en egenkapital på 1 491 millioner kroner og egenkapitalandelen var 26,1 prosent. Konsernets kontantbeholdning var pr. 30. september 2012 på 438 millioner kroner.

For utfyllende opplysninger, se selskapets nettside: www.hurtigruten.no, eller børsmelding sendt 8. november 2012, ticker- kode ”HRG”.

Eventuelle spørsmål rettes: 

Daniel Skjeldam
Konsernsjef
Mobil: 907 42 073
E-post: daniel.skjeldam@hurtigruten.com

Asta Lassesen
CFO
Mobil: 470 12 270
E-post: asta.lassesen@hurtigruten.com

Ragnar Norum
Kommunikasjonssjef
Mobil: 957 65 604
E-post: ragnar.norum@hurtigruten.com

HURTIGRUTEN ASA er et børsnotert konsern basert i Norge, med samlet årlig omsetning på rundt 4 milliarder kroner og cirka 1 600 faste ansatte. Selskapet driver Hurtigruten og har en ledende posisjon innen norsk reiseliv.

Tags:

Om oss

Hurtigruten ASA er den originale kystruten siden 1893. Selskapet bringer gods, lokale passasjerer og turister til 34 havner langs den unike norskekysten mellom Bergen og Kirkenes – hver dag hele året. Hurtigrutens explorerskip MS Fram seiler i Antarktis, på Spitsbergen og ved Grønland. Hurtigruten ASA omsetter for 3,5 milliarder kroner. Hurtigruten ASA Fredrik Langes gate 14 Postboks 6144, 9291 Tromsø Booking: +47 810 30 000/Sentralbord +47 970 57 030E-post: booking@hurtigruten.comfirmapost@hurtigruten.com http://www.hurtigruten.com http://www.hurtigruten.no