Overskudd på 62 millioner kroner i andre kvartal

Andre kvartal ga et overskudd før skattekostnad på 62 millioner kroner mot et overskudd på 142 millioner kroner andre kvartal i 2010. Første halvår viser et underskudd før skattekostnad på 64 millioner kroner mot 9 millioner kroner i overskudd første halvår 2010.

Hovedforklaringene til det reduserte resultatet er:

  • 40 millioner kroner i nedskrivninger relatert til bussvirksomheten etter tapt anbud i Tromsø
  • 30 millioner kroner i tap på grunn av kansellerte seilinger           
  • Lavere inntekter fra distansetrafikken langs norskekysten        
  • Økte drivstoffpriser
  • Svake resultater på Svalbard

God utvikling i turistsegmentet på norskekysten

  • Antall gjestedøgn fra rundreiser økte med 8,2 prosent
  • 86 prosent kapasitetsutnyttelse i andre kvartal – en økning fra 82 prosent i fjor

Fantastisk respons etter TV-programmet ”Hurtigruten minutt for minutt”

Bedre resultater fra explorer-virksomheten til MS Fram

Hurtigruten konsernet hadde totale driftsinntekter i andre kvartal på

1 137 millioner kroner mot 1 173 millioner kroner i samme kvartal 2010. Inntektsreduksjonen kommer i hovedsak som følge av kanselleringer på norskekysten, samt kanselleringen av sesongen med MV Polar Star på Spitsbergen.

Totale driftsinntekter for Hurtigruten konsernet var i første halvår på 1 935 millioner kroner (1 901 millioner kroner). Inntektsøkningen i halvåret kommer i hovedsak fra at MS Finnmarken har vært på charterkontrakt i hele 2011 mot kun de to siste månedene i fjor.

TV-programmet ”Hurtigruten minutt for minutt” har gitt sterk salgsøkning for 2012, spesielt fra det norske markedet og det er lagt et godt booking-grunnlag for neste år.

Urolighetene i Nord-Afrika og de økonomiske problemene i Sør-Europa og USA har gitt utfordringer for cruisebransjen generelt. På den bakgrunn er det stimulerende å registrere at Hurtigruten har hatt volumvekst for rundreiseproduktet i alle måneder i første halvår.

- Kvartalsresultatet er sterkt påvirket av engangshendelser. Det er behov for å øke den løpende inntjeningen slik at resultatet blir mer robust i forhold til slike forhold. Derfor er det stimulerende at inntektene fra turistsegmentet øker i første halvår, at skipene utnyttes bedre og at selskapet fra 1. januar 2012 går inn på den nye avtalen med staten. Avtalen vil alene gi rundt 300 millioner kroner mer i inntekter hvert år de nærmeste årene, sier administrerende direktør Olav Fjell.

Konsernets resultat før skatt ble et overskudd på 62 millioner kroner i andre kvartal mot 142 millioner kroner i 2010. Resultatet for første halvår ble et underskudd på 64 millioner kroner mot 9 millioner kroner i overskudd første halvår i 2010.

Hurtigruten konsern, 2. kvartal og første halvår 2011

Nøkkeltall:

(Tall i millioner kroner) 2. kv. 2011 2. kv. 2010 Hittil i år 2011 Hittil i år 2010
Driftsinntekter 1 137 1 173 1 935 1 901
Driftskostnader 892 907 1 687 1 621
Driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) 243 266 246 283
Av- og nedskrivninger 132 90 225 180
Driftsresultat (EBIT) 111 175 21 103
Resultat før skatt for videreført virksomhet 59 134 -70 6
Resultat før skatt for ikke videreført virksomhet 3 8 5 2
Resultat før skatt 62 142 -64 9

Konsernet hadde pr. 30. juni 2011 en egenkapital på 1 624 millioner kroner og egenkapitalandelen var 27,1 prosent (26,4 prosent ekskl. konvertibelt lån). Konsernets kontantbeholdning var pr. 30. juni 2011 på 672 millioner kroner.

For utfyllende opplysninger, se selskapets nettside: www.hurtigruten.no, eller børsmelding sendt 18. august 2011, ticker- kode ”HRG”.

Eventuelle spørsmål rettes: Administrerende direktør Olav Fjell, 975 79 305, CFO Anders Olstad, 900 22 559 Kommunikasjonssjef Ragnar Norum, 957 65 604

Om oss

Hurtigruten ASA er den originale kystruten siden 1893. Selskapet bringer gods, lokale passasjerer og turister til 34 havner langs den unike norskekysten mellom Bergen og Kirkenes – hver dag hele året. Hurtigrutens explorerskip MS Fram seiler i Antarktis, på Spitsbergen og ved Grønland. Hurtigruten ASA omsetter for 3,5 milliarder kroner. Hurtigruten ASA Fredrik Langes gate 14 Postboks 6144, 9291 Tromsø Booking: +47 810 30 000/Sentralbord +47 970 57 030E-post: booking@hurtigruten.comfirmapost@hurtigruten.com http://www.hurtigruten.com http://www.hurtigruten.no

Dokumenter og linker