Større overskudd i Hurtigruten

Hurtigruten fikk et overskudd på 134 millioner kroner i andre kvartal 2012, en økning på 33 prosent fra samme kvartal i fjor. Økningen skyldes høyere priser på norskekysten og økte kontraktsinntekter.

Hovedtrekk i andre kvartal

  • Resultat før skatt for andre kvartal er et overskudd på 134 millioner kroner. Det er 33 millioner kroner mer enn samme kvartal 2011
  • Sterk økning i priser, både på rundreise og distansereiser
  • Antall gjestedøgn på samme nivå som 2011
  • God regularitet og stabil drift i hele kvartalet
  • Forbedret avtale med staten
  • 12,5 prosent høyere kapasitet enn i fjor fordi MS Finnmarken har erstattet MS Nordstjernen
  • Svakere sesong for MS Fram i Europa og på Grønland
  • Resultat før skatt for videreført virksomhet økte med 79 millioner kroner til 135 millioner kroner
  • Daniel Skjeldam overtar som konsernsjef fra 1. oktober

Inntektene økte med 119 millioner kroner i andre kvartal sammenlignet med tilsvarende periode i 2011 på grunn av høyere priser på norskekysten og økte inntekter fra avtalen med staten. I andre kvartal har Hurtigruten merket at det er lavkonjunktur i Europa, og fra solid volumvekst i første kvartal så endte volumene i andre kvartal på samme nivå som i fjor.

Driften i andre kvartal 2012 har vært stabil og antall har vært lavere enn på mange år. Dette har positiv effekt på resultatet. Driftskostnadene er høyere enn i fjor på grunn av økt oljepris og høyere lønnskostnader og fordi MS Finnmarken har erstattet MS Nordstjernen og dermed økt kapasiteten. Aktiviteten på Svalbard har i andre kvartal fått en positiv utvikling på grunn av hotellovernattinger knyttet til cruisene med MS Nordstjernen. Explorer-virksomheten med MS Fram har hatt en nedgang i antall gjestedøgn både i Europa og på Grønland, men prisutviklingen er også her positiv.

- Hurtigruten er glad for at resultatet er bedret og spesielt for at det har vært mulig å heve prisnivået. Konkurransen er sterkere, men Hurtigrutens produkt er unikt og gjør det mulig å øke inntektene også i et krevende marked, sier administrerende direktør Olav Fjell.

Konsernets driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) ble 302 millioner kroner i andre kvartal (224 millioner kroner) og 270 millioner kroner i første halvår (128 millioner kroner).

Hurtigruten konsern, andre kvartal og første halvår 2012.

Nøkkeltall:

(Tall i millioner kroner) 2. kv. 2012 2. kv. 2011 Hittil i år 2012 Hittil i år 2011
Driftsinntekter 1 120 1 000 1 843 1 587
Driftskostnader 818 775 1 582 1 457
Driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) 302 224 270 128
Av- og nedskrivninger 99 124 187 208
Driftsresultat (EBIT) 203 100 83 -80
Resultat før skatt for videreført virksomhet 135 57 -23 -155
Resultat før skatt for ikke videreført virksomhet -2 44 -16 65
Resultat før skatt 134 100 -38 -90

Konsernet hadde pr. 30. juni 2012 en egenkapital på 1 459 millioner kroner og egenkapitalandelen var 24,3 prosent. Konsernets kontantbeholdning var pr. 30. juni 2012 på 522 millioner kroner.

For utfyllende opplysninger, se selskapets nettside: www.hurtigruten.no, eller børsmelding sendt 23. august 2012, ticker- kode ”HRG”.

Selskapets kontaktpersoner: Olav Fjell, CEO, Hurtigruten ASA +47 97 57 93 05, Asta Lassesen, CFO, +47 47 01 22 70 og Ragnar Norum, kommunikasjonssjef, +47 95 76 56 04

Om selskapet:
Hurtigruten ASA er den originale kystruten siden 1893. Selskapet bringer gods, lokale passasjerer og turister til 34 havner langs den unike norskekysten mellom Bergen og Kirkenes – hver dag hele året. Hurtigrutens explorerskip MS Fram seiler i Antarktis, i Europa, p
å Spitsbergen og ved Grønland.

Tags:

Om oss

Hurtigruten ASA er den originale kystruten siden 1893. Selskapet bringer gods, lokale passasjerer og turister til 34 havner langs den unike norskekysten mellom Bergen og Kirkenes – hver dag hele året. Hurtigrutens explorerskip MS Fram seiler i Antarktis, på Spitsbergen og ved Grønland. Hurtigruten ASA omsetter for 3,5 milliarder kroner. Hurtigruten ASA Fredrik Langes gate 14 Postboks 6144, 9291 Tromsø Booking: +47 810 30 000/Sentralbord +47 970 57 030E-post: booking@hurtigruten.comfirmapost@hurtigruten.com http://www.hurtigruten.com http://www.hurtigruten.no