Styrket Hurtigruten oppnår 192 millioner i overskudd før skatt

Hurtigruten oppnår et resultat før skatt på 192 millioner kroner i tredje kvartal 2013, 111 millioner kroner bedre enn i 2012. Snuoperasjonen viser gode resultater.

Den omfattende snuoperasjonen i Hurtigruten ASA viser betydelige resultater i tredje kvartal gjennom reduserte kostnader, og ikke minst økt fart i den nye salgsorganisasjonen. Bookingtakten for perioden mai-oktober har økt med 21 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor.

Som tidligere varslet ble volum på norskekysten en utfordring også i tredje kvartal, hovedsakelig fordi selskapets produkter kom for sent ut i salg i 2012. Iverksatte tiltak viser imidlertid effekt, og har bidratt til å redusere avstanden til 2012. Deler av volumtapet er i perioden kompensert gjennom kampanjer som har nådd et marked med kortere kjøpshorisont.

-      Hurtigruten revitaliseres, og vi begynner nå å se konturene av et selskap organisert for framtiden. Tiltakene er omfattende, og vi har samtidig med restruktureringen klart å øke bookingtakten i svært viktige markeder, sier konsernsjef Daniel Skjeldam.

Konsernet oppnår i kvartalet et resultat før skatt på 192 millioner kroner, 111 millioner kroner bedre enn samme kvartal i fjor. Konsernets samlede inntekter var i kvartalet 1 103 millioner kroner, 45 millioner kroner høyere enn i 2012. Regnskapet viser en EBITDA på 354 millioner kroner, en økning på 91 millioner kroner sammenlignet med tredje kvartal 2012. Forbedringen forklares delvis av negative engangseffekter i tredje kvartal i fjor, men også av vesentlig forbedring for produktområdet Explorer/MS Fram, som styrker EBITDA med 9 millioner kroner sammenlignet med tredje kvartal i fjor.

-      Explorerskipet, MS Fram, viser en betydelig forbedring både på kostnadssiden og ombordsalget. Det viser at det vi driver med fungerer. Vi skal nå jobbe hardt for å ta ut potensialet i dette fantastiske reiselivsproduktet, sier Daniel Skjeldam.

Driftsregulariteten er sterk også for tredje kvartal med 99,2 prosent. Hurtigrutens 11 skip på norskekysten kansellerte 47 av i alt 5 712 havneanløp i tredje kvartal 2013, mot 103 i 2012.

Effektiviseringsprogrammets tre første faser har en estimert kostnadseffekt på 60 millioner kroner, med full effekt fra 2014.

I løpet av 10 måneder er det gjort gjennomgripende endringer i selskapet.

 • Ny kostnadseffektiv organisasjonsstruktur
 • Betydelig nedbemanning i landorganisasjonen
 • Nytt konsernsenter etablert og i drift i Tromsø
 • Reorganisert global salgsorganisasjon, salg Norden lokalisert i Oslo
 • Rendyrkning av kommersiell hotelloperasjon og maritim drift på skipene
 • 25 prosent redusert bemanning i reservasjonssenter i Tallinn
 • Crew selskap etablert i Kirkenes, 1 600 ansatte overført i tredje kvartal 2013
 • Salg av ikke strategiske eiendeler
  • Kontorbygg Tromsø
  • Kontorbygg Narvik
  • Direksjonsbolig i Narvik

Revitaliseringen, drevet fram av interne ressurser, går etter planen, og siste fase gjennomgår nå skipsdriften. Fokus er kostnadseffekter og økte ombordinntekter.

Etter et noe svakt 2012-salg er to volummessig utfordrende kvartaler tilbakelagt. Bookingtallene for fjerde kvartal og 2014 peker rett vei med en vekst på henholdsvis 3 og 6 prosent i brutto inntekter på norskekysten.

-      Vi er fortsatt ikke i mål, men trendene gir grunn til optimisme. Utsiktene for fjerde kvartal og 2014 er positive både for norskekysten og Explorer. Vi har klare forventninger til arbeidet med å effektivisere skipsdriften og øke inntektene om bord i hele flåten. Samtidig ser vi oss om etter nye muligheter og etablerer nå kontor i Seattle for å posisjonere oss tydelig i verdens største cruisemarked USA, avslutter konsernsjef Daniel Skjeldam.

Nøkkeltall:

(Tall i millioner kroner) 3. kv. 2012 3. kv. 2013
Driftsinntekter 1 058 1 103
Driftskostnader 795 750
Driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) 263 354
Av- og nedskrivninger 111 105
Driftsresultat (EBIT) 152 249
Resultat før skatt for videreført virksomhet 86 192
Resultat før skatt for ikke videreført virksomhet -5 0
Resultat før skatt 81 192

Konsernet hadde pr. 30. september 2013 en egenkapital på 1 334 millioner kroner og egenkapitalandelen var 26,4 prosent. Konsernets kontantbeholdning var pr. 30. september 2013 på 531 millioner kroner.

For utfyllende opplysninger, se selskapets nettside: www.hurtigruten.no, eller børsmelding sendt 7. november 2013, ticker- kode ”HRG”.

Eventuelle spørsmål rettes: 

Daniel Skjeldam
Konsernsjef
Mobil: 907 42 073
E-post: daniel.skjeldam@hurtigruten.com

Asta Lassesen
CFO
Mobil: 470 12 270
E-post: asta.lassesen@hurtigruten.com

Stein Lillebo
Kommunikasjonsrådgiver
Mobil: 915 29 616
E-post:stein.lillebo@hurtigruten.com

Om selskapet:
Hurtigruten ASA er den originale kystruten siden 1893. Selskapet bringer gods, lokale passasjerer og turister til 34 havner langs den unike norskekysten mellom Bergen og Kirkenes – hver dag hele året. Hurtigrutens explorerskip MS Fram seiler i Antarktis, i Europa, p
å Spitsbergen og ved Grønland.

Tags:

Om oss

Hurtigruten ASA er den originale kystruten siden 1893. Selskapet bringer gods, lokale passasjerer og turister til 34 havner langs den unike norskekysten mellom Bergen og Kirkenes – hver dag hele året. Hurtigrutens explorerskip MS Fram seiler i Antarktis, på Spitsbergen og ved Grønland. Hurtigruten ASA omsetter for 3,5 milliarder kroner. Hurtigruten ASA Fredrik Langes gate 14 Postboks 6144, 9291 Tromsø Booking: +47 810 30 000/Sentralbord +47 970 57 030E-post: booking@hurtigruten.comfirmapost@hurtigruten.com http://www.hurtigruten.com http://www.hurtigruten.no

Multimedia

Multimedia