Vintersuksessen fortsetter - Hurtigruten med sterk vekst i første kvartal

Antall gjestedøgn på Hurtigruten økte med hele 15,5% i første kvartal 2012 og bekrefter igjen suksessen til vinterprogrammet ”Hunting the light”. Veksten viser seg også i resultatet.

•        Resultat før skatt forbedret med 18 millioner kroner fra første kvartal 2011
•        Totalt 15,5 prosent flere gjestedøgn for Hurtigruten på norskekysten
         o        +22,6 prosent fra rundreise
         o        + 3,0 prosent fra distansereiser (havn til havn)
•        Sterk prisutvikling i første kvartal, økning på 22 prosent
•        Kapasitetsutnyttelsen økte fra 57,8 prosent første kvartal i fjor til 62,3 prosent i 2012
•        Refinansiering av gjelden fullført – dette avslutter restruktureringen

Utviklingen i antall gjestedøgn er spesielt sterk i det engelske markedet, som i første kvartal leverer et antall gjestedøgn på nivå med Tyskland. Det har ikke skjedd tidligere, og er gledelig med tanke på utvidelsen av Hurtigrutens markeder.

Tidligere har Hurtigruten valgt å bruke pris som virkemiddel for å øke trafikken om vinteren. Denne strategien er nå endret og i 2012 har det vært mulig å ta ut en betydelig prisøkning på 22 prosent. Dette viser at vinterproduktet til Hurtigruten er godt og noe gjestene er villige til å betale for. Produktutviklingen i Hurtigruten videreføres med å fremheve det spesielle ved de ulike sesongene. Først ute er våren og konseptet ”The Arctic Awakening”, og til høsten testes et nytt konsept tilpasset årstiden.

- Kombinasjonen av god volumvekst og sterk prisvekst for norskekysten ga sammen med den nye avtalen med staten et tilfredsstillende resultat for første kvartal. Hurtigrutens vinterkonsept ”Hunting the light” er en suksess. Bookingen for resten av 2012 reflekterer imidlertid et mer utfordrende markedog for hele året er bookingen på nivå med 2011. Vårt største enkeltmarked, Tyskland, ligger bak fjoråret. Det er iverksatt tiltak for å redusere konsekvensene av markedssvikten og sikre fortsatt vekst i antall gjestedøgn, sier administrerende direktør Olav Fjell.

Driftsresultatet før av- og nedskrivninger for konsernet (EBITDA) ble – 31 millioner kroner, som er en forbedring på 64 millioner kroner fra året før. Underskudd før skatt for første kvartal 2012 ble 172 millioner kroner som er en forbedring på 18 millioner kroner fra samme periode 2011.

Hurtigruten konsern, 1. kvartal 2012

Nøkkeltall:

(Tall i millioner kroner) 1. kv. 2012 1. kv. 2011
Driftsinntekter 723 587
Driftskostnader 763 682
Driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) -31 -95
Av- og nedskrivninger 88 84
Driftsresultat (EBIT) -120 -179
Resultat før skatt for videreført virksomhet -158 -212
Resultat før skatt for ikke videreført virksomhet -13 22
Resultat før skatt -172 -190

Konsernet hadde pr. 31. mars 2012 en egenkapital på 1 420 millioner kroner og egenkapitalandelen var 24,0 prosent (26,0 prosent ekskl. konvertibelt lån). Konsernets kontantbeholdning var pr. 31. mars 2012 på 347 millioner kroner.

For utfyllende opplysninger, se selskapets nettside: www.hurtigruten.no, eller børsmelding sendt 16. mai 2012, ticker- kode ”HRG”.

Eventuelle spørsmål rettes: Administrerende direktør Olav Fjell, 975 79 305, CFO Asta Lassesen, 470 12 270, Kommunikasjonssjef Ragnar Norum, 957 65 604

HURTIGRUTEN ASA er et børsnotert konsern basert i Norge, med samlet årlig omsetning på rundt 4 milliarder kroner og cirka 1 600 faste ansatte. Selskapet driver Hurtigruten og har en ledende posisjon innen norsk reiseliv.

Om oss

Hurtigruten ASA er den originale kystruten siden 1893. Selskapet bringer gods, lokale passasjerer og turister til 34 havner langs den unike norskekysten mellom Bergen og Kirkenes – hver dag hele året. Hurtigrutens explorerskip MS Fram seiler i Antarktis, på Spitsbergen og ved Grønland. Hurtigruten ASA omsetter for 3,5 milliarder kroner. Hurtigruten ASA Fredrik Langes gate 14 Postboks 6144, 9291 Tromsø Booking: +47 810 30 000/Sentralbord +47 970 57 030E-post: booking@hurtigruten.comfirmapost@hurtigruten.com http://www.hurtigruten.com http://www.hurtigruten.no