Skandinavisk undersøkelse: Nordlendinger vet minst om nordlyset

Vi nordmenn føler vi eier nordlyset! Men vi vet lite om hva det er. Og de som opplever det oftest, nordlendingene, har minst kunnskap om det, viser en stor skandinavisk undersøkelse Norstat har gjort for Hurtigruten.

Hver tiende spurte i Nord- Norge og Midt-Norge vet ikke at nordlys er et naturfenomen. Til sammenligning vet 96 prosent av folk i Oslo hva nordlys er, mot 94 prosent på landsbasis. I Sverige vet 95 prosent hva nordlys er.
- For fremtiden bør vi være mer forsiktig med morsomhetene om nordmannen, dansken og svensken, sier direktør Per Eide-Olsen i Hurtigruten Norden. Den ferske undersøkelsen avslører store hull i folks kunnskap om nordlys, Nord-Norge, Grønland og Antarktis. Men det er ikke svensker og dansker som kommer verst ut. Det er nemlig nordmenn som bor nord for Sogn og Fjordane som vet minst om nordlys.
- Jeg er lei meg for at utlendinger vet mer om nordlyset og nordområdene våre enn nordmenn. Men vi merker en enorm pågang til våre turer fra utlendinger, og nå er 80 prosent av våre passasjerer utlendinger, sier direktør Per Eide-Olsen i Hurtigruten Norden.

Nordmenn dummere enn svenskene
- At nordlys er eksotisk og viktig merker vi i Hurtigruten godt. I år har vi tatt konsekvensen av den økte interessen og har tidenes vinterlansering. Den heter Hunting the light, og innebærer et vell av ulike eksotiske aktiviteter som spekkhoggersafari, hundesledekjøring, alt sammen rammet inn av det magiske nordlige lyset, forteller direktør Per Eide-Olsen i Hurtigruten Norden.
Syv av ti nordmenn vet at det er mulig å se nordlys sør for Polarsirkelen. Kunnskapen om dette er størst blant de eldste. Bare 48 prosent av spurte under 30 år vet at det er mulig.
Noen tror til og med at nordlyset med at det er en utenom-jordisk aktivitet (6 prosent i Nord-Norge og Midt-Norge tror E.T styrer nordlyset). Noen trøndere og møringer mener nordlys er et værtegn. Danskene og svenskene har mindre tro på ukjente krefter.
Eide-Olsen håper Hurtigrutens vintersatsing vil gi nordmenn muligheter til å lære mer om norskekysten.
- Nå vil Hurtigruten drive voksenopplæring og i vinter vil vi ha tidenes største satsing på vintersesongen, sier Eide-Olsen.

Nordmenn mener nordlys er viktig
Undersøkelsen omfatter 3000 spurte. Blant spørsmålene er om man kan se nordlys sør for Polarsirkelen, hvem som eier Grønland og Svalbard og hvorfor turister reiser til Norge for å oppleve nordlys.
Hele 43 prosent av de spurte mener at nordlys er viktig for den norske identiteten. 84 prosent av oss har sett nordlys, flere menn enn kvinner. Og vi har en klar oppfatning av at det er nordlyset som eksotisk og spektakulært naturfenomen som trekker turister om bord i Hurtigruten.
Syv av ti nordmenn vet at det er mulig å se nordlys sør for Polarsirkelen. Kunnskapen om dette er størst blant de eldste. Bare 48 prosent av spurte under 30 år vet at det er mulig.

Jo flere barn du har jo mindre vet du
Barnefamiliene er dårligst på Grønland. Nær to av ti spurte vet ikke at det er mulig å komme seg til Grønland i båt, mot 15 prosent på landsgjennomsnittet. Geografi er heller ikke de unges sterke side. 25 prosent av de spurte under 30 år vet ikke at Grønland er en øy.
Halvparten av oss vet ikke om det er mulig å se nordlys på Antarktis. Tre av ti vestlendinger er sikre på at det ikke er mulig.
Nordmenn slet også med hvilken norsk by som ligger like ved Polarsirkelen. Bare 29 prosent visste at dette er Mo i Rana. Hver tiende svarte Tromsø, som er minst et halvt døgns kjøretur lengre nord. Det er faktisk kortere fra Polarsirkelen til Trondheim.

Yngste dummest
Danskenes kunnskaper om eget land er heller ikke til å skryte av. Nær en av ti unge dansker vet ikke at Danmark eier Grønland. 17 prosent vet heller ikke at det er mulig å komme seg dit med båt. To av ti dansker vet heller ikke hvilket land som eier Svalbard og kun tre prosent av våre danske naboer vet hvilken norsk by som ligger ved Polarsirkelen. Riktig svar er altså Mo i Rana.
Men danskene er glad i Norge. Åtte av ti spurte har vært på besøk i Norge, og halvparten av de spurte på Jylland har sett nordlys. Åtte av ti dansker opplever nordlys som et spektakulært naturfenomen. Tre av 100 spurte mener det bringer lykke å jage nordlyset. Halvparten av danskene vet at de ikke trenger å reise til Nord-Norge for å se nordlys. Danskene vet også at det ikke er rampete E.T. som altså en god av nordmenn nord for Sogn og Fjordane tror.

Smarte svensker
87 prosent av svenskene har vært på besøk i Norge. Seks av ti svarer at de har sett nordlys. De fleste svenskene er enige om at det er det eksotiske som gjør nordlys til en så stor turistattraksjon.
Svensker flest vet hva nordlys er. Åtte av ti svensker vet at de også kan reise til Grønland med båt og nær ni av ti mener å vite hvilket land som eier Svalbard. Så på kunnskap om nordområdene slår de sine skandinaviske naboer i Danmark og Norge.
Svenskene er mest usikre på om det også finnes nordlys på Antarktis. 27 prosent sier ja, mens halvparten av de spurte vet ikke. Fire av ti svensker har forslag til hvilken norsk by som ligger ved Polarsirkelen, og nær en av ti har helt rett. Til sammenligning plukket bare 3 prosent av danskene ut riktig by.

For mer informasjon,
Kontakt Per Eide Olsen direktør Hurtigruten Norden, mobil 9757 7680

Vedlegg:
1.Foto av Per Eide Olsen til fri benyttelse
2.Foto av Nordlys til fri benyttelse


FUNN FRA UNDERSØKELSEN

Nordmannen:
#84 av alle nordmenn har sett nordlys. Ni av ti over 50 år vet at de har sett nordlys, mens de er færrest på Sørlandet (68 prosent). Stor forskjell mellom kjønn. 89 prosent av mennene svarer ja, mot 79 prosent av kvinnene.
#Folk i Oslo (96 prosent) har størst kunnskap om at nordlys er et naturfenomen. Hver tiende spurte i Nord-Norge og Midt-Norge vet ikke hva nordlys er. Seks prosent i disse to landsdelene tror at nordlys er en utenom-jordisk aktivitet, bare to av 100 i Oslo tror det samme. Åtte prosent av familier med tre barn eller mer sier ja til E.T.
#Nær to av ti nordlendinger mener at turistene jager nordlyset fordi lyset gir økt fruktbarhet, mot seks prosent på landsbasis. To av ti nordlendinger mener også at turistene vil se nordlys fordi det skal bringe lykke, mot elleve prosent på landsbasis. Hele en av ti Oslo-boere tror turistene ser på nordlys som noe religiøst, mot seks prosent på landsbasis. Nordmenn flest er enig om at turistene er nordlyset som spektakulært og eksotisk.
#Tre av ti nordmenn svarer nei eller vet ikke på at det er mulig å se nordlys sør for Polarsirkelen. Tvilen er størst i nord (37 prosent) og blant dem under 30 år (52 prosent)
#85 prosent vet at det er mulig å kjøre båt til Grønland. Unntaket er de yngste, hver fjerde av de spurte sier nei eller vet ikke. Folk i Midt-Norge har størst kunnskap om at Grønland er en øy (92 prosent).
#38 prosent vet at det finnes nordlys i Antarktisk, kunnskapene om dette er størst i nord (46 prosent)
#43 prosent av alle nordmenn ser på nordlyset som viktig for den norske identiteten. Nordlendingene ser på nordlyset som enda viktigere, halvparten av de spurte betegner den som svært viktig eller viktig.
Svensken:
#95 prosent av svenskene vet at nordlyset er et naturfenomen. Bare en av 100 ser lyset som en utenom-jordisk aktivitet. Unntaket er svensker som tjener mindre enn 400 000 kroner, her tror tre av 100 på E.T. Fire av 100 svensker tror nordlys er et værtegn, av dem er det flest byfolk.
#Seks av ti svensker har sett nordlys. Flest fra Uppsala med 85 prosent.
#Syv av ti svensker mener turister jager lyset fordi det er eksotisk. En av 100 svensker mener det er fordi turister tror sex under lyset gir guttebarn. Fem av 100 svensker tror turistene mener lyset gir lykke.
#49 prosent av alle svensker vet at det er mulig å se nordlys sør for Polarsirkelen.
#Åtte av ti svensker vet det er mulig å reise med båt til Grønland.
#Nær tre av ti svensker sier ja til nordlys på Antarktisk.
#Tre av ti svensker mener nordlys er viktig for den norske identiteten.
#87 prosent av svenskene har vært på besøk i Norge.
Dansken:
#94 prosent av danskene vet at nordlys er et naturfenomen. Kunnskapen er minst i gruppen under 30 år (90 prosent)
#Over fire av ti dansker bekrefter at de har sett nordlys, mot 17 prosent av de yngste.
#Yngre dansker tror klimaeffekten drar folk nordover langs norskekysten. 12 prosent mener at turistene frykter at nordlyset vil forsvinne på grunn av klimaeffekten, mot seks prosent på landsbasis. På landsbasis tror åtte av ti dansker at det er det spektakulære i nordlyset som trekker turister. Seks prosent av danske barnefamilier tror lyset bringer lykke. Tre av 100 på Skjælland tror på guttebarn.
#54 prosent av danskene sier nei eller vet ikke til nordlys sør for Polarsirkelen. Tvilen er størst blant de yngste (68 prosent)
#En av ti unge dansker vet ikke hvilket land som eier Grønland, mot fem prosent i gjennomsnitt.
#17 prosent av dansker under 30 år vet ikke at det er mulig å reise med båt til Grønland, mot seks prosent på landsbasis.
#Åtte av ti dansker har vært på besøk i Norge, flest av de eldste har vært på besøk.


Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker