IBECO løste setningsutfordringen med spesialtilpasset kompensator

Report this content

IBECO, et av Sveriges ledende selskaper innen salg av kundetilpassede VA- og VVS-løsninger, har løst utfordringen med setninger på opptil 600 mm ved hjelp av en ny, spesialtilpasset setningskompensator. Det er en del av det store Västlänken-prosjektet ved sentralstasjonen i Göteborg, som krevde en løsning som tåler 100 år med setninger i leiren.

– Dette var en relativt kompleks og avansert utfordring. Setninger i bakken påvirker naturligvis ledningsnettet over tid, og her var det beregnet store setninger, noe som førte til et behov for en løsning som kunne kompensere disse over tid. Med vår nye løsning skal konstruksjonen holde seg i god stand i mer enn 100 år, noe som ifølge beregningene som er utført, vil føre til setninger på 600 mm, sier Andreas Carlberg, salgssjef hos IBECO.

Da NCC, som er hovedentreprenør for prosjektet i Göteborg, fikk spesifikasjonen for VA-kompensering, ble IBECO kontaktet av en underkonsulent for å komme med råd om egnet teknisk løsning. Etter diskusjoner og utvikling av forskjellige løsningsforslag, landet vi på en spesialtilpasset setningskompensator.

– For å løse dette tok vi utgangspunkt i mange kjente komponenter, men vi måtte også konstruere spesialproduserte løsninger. Samarbeidet med NCC var svært givende, og vi brukte ekspertisen vår for å finne en god løsning. For oss er dette et tydelig bevis på at vi både er en agent og at vi har den kunnskapen som trengs for å kunne utvikle kundetilpassede løsninger der vår kunnskap og våre tekniske ideer er avgjørende for at vi skal kunne hjelpe kunden, sier Andreas Carlberg.

I mange bykjerner er det behov for å kontrollere ledningsnettet, og mange steder trengs det nye VA-løsninger. Samtidig bygges det stadig mer i de sentrale delene av byene våre.

– Setninger oppstår vanligvis når man graver i et område eller på et sted der bakken beveger seg. Bygningenes vekt påvirker også. I dag bygger vi høyere og tyngre bygninger enn tidligere, og da blir setninger et viktig spørsmål for å sikre et velfungerende VA-nett. Vi kan ta med oss kunnskap fra den konstruksjonen vi har utviklet til dette prosjektet, til andre prosjekter, sier Andreas Carlberg.

Kort om Uniwater:
Uniwater AB utvikler, produserer, selger og leverer blant annet prefabrikkerte pumpestasjoner, VA-verk og VA-tekniske løsninger til det nordiske markedet. Omsetningen for 2020 beregnes til 550 MSEK, og selskapet har cirka 170 ansatte. Segmenter i selskapet: Norvatek, Dala kommunalteknik og Rostfria VA-system – pumpestasjoner med brønner i betong, plast og rustfritt stål, ASB – automasjon og strømskap, ELVA, Emendo – rense- og vannverk, IBECO – VA- og VVS-løsninger.

For mer informasjon kan du kontakte:
Carl Berglund, administrerende direktør i IBECO, tlf. +46 (0) 243 681 10
Andreas Carlberg, salgssjef i IBECO, tlf. +46 (0) 70 295 69 09
Fredrik Jonsson, administrerende direktør i Uniwater AB, tlf. +46 (0) 70 320 27 40

www.ibeco.no

Anders Ekhammar, presseansvarlig i Uniwater AB, tlf. +46 (0) 70 746 25 79,
e-post:
anders.ekhammar@perspective.se

IBECO er en uavhengig leverandør av kundetilpassede VA- og VVS-løsninger. Selskapet ble stiftet i 1968 og har i hovedsak kunder innen kommuner, VA-/VVS-entreprenører samt industri. IBECO samarbeider med alle VA/VVS-grossister, og i 2020 omsatte selskapet for cirka 90 MSEK. Selskapet har vært en del av Uniwater AB siden 2019.

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker

Quick facts

IBECO, et av Sveriges ledende selskaper innen salg av kundetilpassede VA- og VVS-løsninger, har løst utfordringen med setninger på opptil 600 mm ved hjelp av en ny, spesialtilpasset setningskompensator. Det er en del av det store Västlänken-prosjektet ved sentralstasjonen i Göteborg, som krevde en løsning som tåler 100 år med setninger i leiren.
Tweet dette

Sitater

Dette var en relativt kompleks og avansert utfordring. Setninger i bakken påvirker naturligvis ledningsnettet over tid, og her var det beregnet store setninger, noe som førte til et behov for en løsning som kunne kompensere disse over tid. Med vår nye løsning skal konstruksjonen holde seg i god stand i mer enn 100 år, noe som ifølge beregningene som er utført, vil føre til setninger på 600 mm.
Andreas Carlberg, salgssjef hos IBECO