Offentlig sektors netthandel er i gang

Offentlig sektors netthandel er i gang 14 offentlige virksomheter er nå i gang med handel på det offentliges elektroniske markedsplass. 26 leverandører tilbyr i alt 26.000 varelinjer på markedsplassen. Pilotfasen med handel mellom de utvalgte kjøpere og leverandører vil vare i 12 uker. Når Program for elektronisk handel for det offentlige godkjenner markedsplassen, vil den være åpen for alle virksomheter underlagt lov om offentlige anskaffelser. Oslo, Trondheim og Bærum kommune, samt Forsvaret er noen av deltakerne i pilotfasen av prosjektet. Denne fasen vil foregå fram til 1.juni. - Det har vært noen hektiske måneder etter at IBX ble valgt som samarbeidspartner på dette prosjektet. Framdriften har vært etter planen og i løpet fra avtalsignering desember 5 to dags dato har vi fått den valgte løsningen til å fungere godt for både kjøpere og leverandører. Nå har vi koblet opp 26 leverandører, 14 kjøpere og utdannet rundt 400 brukere. Vi arbeider nå videre med å øke antallet sluttbrukere og er godt i gang med neste fase av prosjektet, sier Atle Reinseth i Statskjøp. Larvik kommune var den første av pilotaktørene som tok i bruk den elektroniske markedsplassen. - Vi har startet å bruke handelsplattformen og gjort våre første kjøp. Vi har jobbet raskt med dette prosjektet, og tar løsningen i bruk før planlagt. Den internettbaserte markedsplassen brukes nå av et 50- talls brukere i store deler av kommuneorganisasjonen. Vårt mål er å spare 10 millioner kroner på innkjøp i år og markedsplassen bør kunne bidra positivt til å nå dette målet, sier prosjektdirektør Olve Fossedal i kommunen. Larvik kommune har valgt ut tre leverandører som de skal starte Internettbasert handel med. Det er Medicus Engros, Nor Engros og S- Gruppen. - Den offentlige markedsplassen gjør det mulig å effektivisere salgsprosessen og ordrehåndteringen. I tillegg øker vi muligheten for å bli leverandør til andre offentlige institusjoner gjennom å være representert med en elektroniske produktkatalog på markedsplassen. Vi har allerede fått våre første ordre gjennom systemet, som etter vår mening fungerer godt for vår type produkter, sier markedssjef Bård Wangen, i S-Gruppen. Avtalen med Statens forvaltningstjenestes Statskjøp var gjennombruddet for den norske delen av IBX. - Vi er meget fornøyd med at vi nå er i gang med handelen på nettstedet. Selv om vår løsning enkelt lar seg tilpasse ulike kunders behov, er det alltid spennende å koble en rekke kunder og leverandører sammen på en markedsplass som skal fungere fra dag 1. Arbeidet nå består i å øke antallet brukere i kommunen. Dette arbeidet skjer i samarbeid med våre partnere PWC Consulting som bistår oss i kjøperaktiveringen og Ibistic som bistår på leverandørsiden, sier administrerende direktør Asbjørn Sola i IBX Norge. Pilotkunder i prosjektet: Hamar kommune, Bærum kommune, Forsvaret, Fredrikstad kommune, Larvik kommune, Norges Landbrukshøgskole, Norges Teknisk Naturvitenskaplige Universitet, Oslo kommune, Rogaland fylkeskommune, Sandnes kommune, Skedsmo kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Statens Vegvesen og Trondheim kommune. Leverandører i prosjektet: Ahlsell, Albert E. Olsen, Brødrene Dahl, Da Nor Produkter, EMO, Gilde Norge, Julius Maske, Maxbo Løvenskiold, Medeco, Medicus Engros, Medrek, VWR International (Merck Eurolab), Nor Engros Emballasje Vest, Nor Engros Medi-Partner, Nor Engros Ødegaard Engros, Norgesgruppen ASKO Hannevik, Norgesgruppen ASKO Torgersen, Norsk Data Senter, Olsen Salt, Osram-Fabrikken, Rich Andvord, S-Gruppen, Siemens Business Services, Telenor Business Solutions, TGK og Wenaas. For mer informasjon: Atle Reinseth, prosjektansvarlig, Statskjøp Tlf: 22 24 96 36 E-post: atle.reinseth@ft.dep.no Asbjørn Sola, administrerende direktør IBX Norge Tlf: 90 77 15 25 E-post: asbjorn.sola@ibx.no Mats Oretorp, markeds- og informasjonsdirektør i IBX Tlf: +46 701- 81 42 02 E-post: mats.oretorp@ibx.se IBX, Integrated Business Exchange IBX tilbyr en elektronisk markedsplass for handel med indirekte varer og tjenester, som kontor- og IT-utstyr, verktøy og forbruksvarer, samt konsulenttjenester. Selskapets løsninger effektiviserer kjøps- og salgsprosessene elektronisk, og bidrar dermed til å senke kjøps- og salgskostnadene for bedrifter. IBX har seks kjøpere og rundt 150 leverandørselskaper, bl.a. Canon, Ericsson, Volvo, Dell, Telenor, Eterra, Siemens Business Services, Gilde Norge, Nor Engros, Norgesgruppen og Interflora. Målet er å bli en av Europas ledende elektroniske markedsplasser innen området. IBX er resultatet av et felles initiativ med Ericsson, SEB, b-business partners og Novo Nordisk som eiere. IBX i Norge ledes av administrerende direktør Asbjørn Sola. For mer informasjon om IBX: www.ibx.no. Program for elektronisk handel i det offentlige Med forankring i Regjeringen iverksatte Arbeids- og administrasjonsdepartementet i 1999 en programsatsing for bruk av e- handel i offentlig sektor med varighet ut 2003. Ansvaret for gjennomføringen ble lagt til et eget programsekretariat i Statskjøp, en avdeling i Statens forvaltningstjeneste. Hovedprosjektet i satsingen er å få på bena en elektronisk markedsplass for innkjøp til offentlig sektor. Det overordnede målet for programmet er at bruk av e-handel i offentlige innkjøp skal bidra til å redusere innkjøpsrelaterte kostnader og øke kvaliteten i innkjøpsprosessene. Programmet har inngått intensjonsavtaler med en rekke offentlige virksomheter som ønsker å ta elektronisk handel i bruk, og som vil delta i uttestingen av markedsplassløsningen. For mer informasjon om e-handelsprogrammet: www.ehandel.dep.no. IBX Konsortiet IBX Integrated Business Exchange (IBX), PriceWaterhouseCoopers (PWC) og Ibistic har sammen dannet et konsortium for å kunne tilby det offentlige i Norge et komplett tilbud på elektronisk handel over en markedsplass. PWC Consulting PWC Consulting har kompetanse på implementering av E-handelsplattformer samt sluttbrukerapplikasjoner for elektronisk innkjøp. Dette sammen med betydelig integrasjon og ERP kompetanse gjør at PWC Consulting er satt opp til å håndtere rådgiving, implementering og integrasjon av kjøpere mot E-handelsplattformen. Mer informasjon om PWC Consulting finnes på www.pwcc.com. Ibistic Ibistic er et ledende kompetansesenter for innkjøp i Norge. Selskapet har mer enn 300 kjøpende virksomheter som kunder, innenfor både offentlig og privat sektor. Ibistic er Norges ledende innenfor kataloghåndtering og har etablert over 100 elektroniske varekataloger. Ibistic har derfor fått rollen som skal håndtere leverandørsiden, hvor leverandøraktivering opp mot markedsplassen er den viktigste aktiviteten. Integrasjon mellom leverandørenes ordresystemer og E- handelsplattformen vil også bli håndtert av Ibistic. Mer informasjon om Ibistic finnes på www.ibistic.no. ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på foelgende hjemmeside: http://www.waymaker.net Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/25/20020225BIT00360/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/25/20020225BIT00360/wkr0002.pdf

Dokumenter og linker