Oppdatert dekningsstatistikk fra Ice.net

Trondheim, 18. april 2008

Oppdatert dekningsstatistikk fra Ice.net

Over 90 prosent husstandsdekning, dekning i 90 av 96 byer og ved 760 tettsteder er blant resultatene i Ice.net ferske dekningsanalyse. – At vi i tillegg har dekning ved 556 gjestehavner og nesten sammenhengende kystdekning posisjonerer Ice.net som en komplett og ledende leverandør av høyhastighets mobilt bredbånd, sier Ice-sjef Matthias Peter.

Ice.net har nylig gjennomført en omfattende dekningsanalyse for å kartlegge ulike dekningsstatistikker. Dekningen er beregnet for hastigheter større enn 600 kBit/s, dvs. vesentlig bedre enn tradisjonelle 3G eller GSM/GPRS/Edge-hastigheter.

Dekningsstatistikk pr 31.03.2008:

- 90,3 prosent husstandsdekning i hele Norge.
- 75 prosent arealdekning.
- 90 av 96 byer (se definisjon nederst).
- Dekning ved 760 tettsteder (se definisjon nederst).
- Mer enn 50 prosent arealdekning ved 337 kommuner.
- Dekning ved 556 norske gjestehavner (se forklaring på gjestehavner nederst).
- Nesten sammenhengende kystdekning i hele Skandinavia.

– Dekningstallene bekrefter at Ice.net leder an den mobile bredbåndsutbyggingen i Norge. Med Ice.net kan nordmenn koble seg til internett fra PC-en og oppleve turbo 3G-hastigheter nesten uansett hvor i landet de befinner seg. I dag klarer ingen av konkurrentene i det mobile bredbåndsmarkedet å matche våre dekningstall for turbo3G-hastigheter, sier administrerende direktør i Ice.net, Matthias Peter.

Dekningsinformasjonen er beregnet for en minimums nedlastingshastighet på 600 kBit/s som ved praktisk bruk vil være i området 600 kBit/s til 2 MBit/s for nedlasting og 200kBit/s til 1 MBit/s for opplasting. Med slike hastigheter fungerer Ice.net mobilt bredbånd både til internettsurfing, håndtering av e-post, IP-telefoni og andre sanntidstjenester/multimedietjenester.

Ice.net bygger kontinuerlig ut nye basestasjoner noe som bidrar til at dekningsgradene stadig bedres. Matthias Peter trekker spesielt frem kystdekningen som et viktig satsningsområde for Ice.net fremover:

– Ice-teknologien gjør at hver enkelt basestasjon gir bred dekning over store områder. Dette gjør at Ice.net står i en særstilling til å kunne tilby mobilt bredbånd langs kysten. Dekningen strekker seg opp mot seks mil utenfor land, avhengig av lokale forhold. At vi har så godt som sammenhengende kystdekning i hele Skandinavia er vi særlig stolte av. I tillegg har vi dekning ved 556 populære gjestehavner, til stor glede for båtfolket, sier Peter.

Ice.net er i tillegg fremdeles det eneste selskapet som tilbyr bruk av mobilt bredbånd på tvers av de skandinaviske landene uten ekstra kostnader: – Med et norsk fastprisabonnement er all bruk i Norge, Sverige og Danmark inkludert, sier Peter

Ice.net bygger i dag et landsdekkende mobilt bredbåndsnett i hele Skandinavia med turbo3G-hastigheter. Selskapet utnytter frekvensene til det tidligere NMT450 nettet og oppnår derfor en unik dekningsgrad, kombinert med høye hastigheter. Teknologien er godt egnet for Norges topografi og spredte befolkningsstruktur. Ice.net har i dag over 25.000 kunder, og har i løpet av få år etablert seg som en seriøs og ledende aktør i det mobile bredbåndsmarkedet:

Mobilt bredbånd innebærer at kundene får sin personlige bredbåndsforbindelse uavhengig av bostedsadresse. Dermed kan bredbåndet benyttes enten du er hjemme, på reise, i båten eller på hytta.

Ice.net har vektlagt brukervennlighet i sin mobile bredbåndsløsning:
– Du trenger verken sim-kort, pin-kode, brukernavn eller passord for å komme deg på nett. Det er hyggelig at kundene våre nå melder tilbake om at løsningen både er enkel i bruk, har solid dekning og høye hastigheter, sier Peter.

– Mobilt bredbånd er ikke bare en nyttig ferietjeneste for alle som ønsker bredbånd i grisgrendte strøk. Også alle med et ”normalt” nett-bruk hjemme eller på jobb, dvs. alle som i hovedsak benytter nettet til å surfe eller lese og sende e-post, kan vurdere å bytte ut ADSL-tilknytningen til Ice.net mobilt bredbånd, sier Peter.


Dersom du ønsker mer detaljert informasjon og flere statistikker fra vår omfattende dekningsanalyse, vennligst ta kontakt med:

Matthias Peter
Administrerende direktør
Nordisk Mobiltelefon Norge AS
Mobil: +47 920 86 800
E-post: mp@ice.no

Se www.ice.no for detaljert dekningskart


Diverse definisjoner:

Tettsteder:
SSBs definisjon av tettsted: 1) En hussamling skal registreres som et tettsted dersom det bor minst 200 personer der (ca. 60-70 boliger).2) Avstanden mellom husene skal normalt ikke overstige 50 meter. Det er tillatt med et skjønnsmessig avvik utover 50 meter mellom husene i områder som ikke skal eller kan bebygges. Dette kan f.eks være parker, idrettsanlegg, industriområder eller naturlige hindringer som elver eller dyrkbare områder. Husklynger som naturlig hører med til tettstedet taes med inntil en avstand på 400 meter fra tettstedskjernen. Disse husklyngene kalles tettstedssatellitter. SSB oppdaterer tettstedsavgrensningene hvert år og legger ut de digitale grensene for nedlasting.
http://www.ssb.no/emner/01/01/20/tettstedkart/index.html

Gjestehavner:
I følge den anerkjente boken Norske Gjestehavner og nettsiden www.gjestehavner.no som utgis av Båtmagasinet, finnes det i dag 769 gjestehavner i Norge. Listen oppdateres løpende.

Bystatus:
I følge Kommunal Rapport finnes det i mars 2008 96 byer med bystatus i Norge. http://www.kommunal-rapport.no/


Informasjon om priser og abonnement

I Danmark og Sverige har Ice.net bygd ut tilsvarende mobile bredbåndsnett og i begge landene kan kunder med abonnement fra Norge bruke tjenesten uten ekstra kostnader. Ice har ulike abonnementstyper for mobilt bredbånd, både fleksible og prisgunstige abonnement for den sporadiske brukeren og avtaleabonnement med reduserte priser for modemet.

Ice.net tilbyr to ulike modemløsninger, et enkelt og brukervennlig modem på USB-stick og en WLAN-ruter som kan benyttes for å skape lokale og krypterbare trådløse blant annet om bord i båten eller i bilen. Med WLAN-løsningen kan Ice.net benyttes av flere brukere samtidig.

Ice.net mobile bredbåndsabonnement koster 399 kroner ved 12 måneders binding. Abonnementet er uten bruksbegrensning, det vil si at det kan benyttes fritt til alle døgnets tider og dager. Et tilsvarende abonnement med WLAN-router koster 449 kroner.

For den periodiske bruken har Ice.net innført et ukesabonnement, markedets eneste abonnement som uten faste abonnementsutgifter. En uke med ubegrenset bruk koster 175 kroner, og beløpet faktureres kun ved faktisk bruk.
Et USB-modem koster fra 495 kroner og WLAN-router fra 1.495 kroner.

Fakta om Ice.net:
Ice.net ble lansert i Norge av Nordisk Mobiltelefon Norge AS som er et datterselskap av Nordisk Mobiltelefon AB. I 2004 fikk selskapet tildelt en 15-årig lisens for frekvensene til det tidligere NMT450-nettet som benyttes sammen med CDMA2000, verdens største mobilstandard for tredje generasjons mobilnett. Ice.net mobilt bredbånd gir brukervennlig tilgang til internett i Norge, Sverige og Danmark. Tjenesten er unik ved at hastigheten er høy uansett sted, om det er i byen, til sjøs, ved kysten eller på fjellet. Både privatpersoner, offentlige institusjoner og bedrifter er brukere av Ice.net mobilt bredbånd. Bak Ice står solide eiere som Orkla, Skagen Invest og Sundt og amerikanske Qualcomm.