Ida Infront får ordre fra Oslo universitetssykehus HF

Report this content

OSLO 9. januar 2018 – Ida Infront, et datterselskap av Addnode Group har inngått kontrakt med Oslo universitetssykehus HF (OUS). Avtalen omfatter oppgradering av Avdeling for rettsmedisinske fag sin saksbehandlingsløsning EMBLA for DNA-analyser basert på Ida Infronts produkt iipax. Avtalen har en verdi på ca. 9 MNOK.  

-          ”Ida Infront er en kompetent leverandør av denne type løsninger, og for oss er de en viktig samarbeidspartner”, sier avdelingsleder Truls Simensen hos OUS.

-          ” Vi er stolte over at OUS har gitt Ida Infront fornyet tillit til å bistå i oppgradering av en samfunnsviktige løsning basert på iipax”, sier VD Stefan Jonegård. 

OUS saksbehandlingsløsning Embla for DNA analyser
EMBLA håndterer elektroniske forespørsler fra norsk politi for DNA analyser i forbindelse med undersøkelser av biologiske spor. Embla anvendes også ved undersøkelser av slektskapsforhold. 

Håndteringen stiller strenge krav til sikkerhet, sporbarhet, robusthet i løsningen og produktet iipax.

For mer informasjon vennligst kontakt:
Stefan Jonegård, VD Ida Infront AB
Tel: +46 (0) 709 89 00 25, e-post: stefan.jonegard@idainfront.se

Om Ida Infront
Ida Infront AB ble grunnlagt i 1984 og har i dag 80 ansatte i Linköping, Stockholm, Oslo og Mumbai. Ida Infront AB er en del av Addnode Group hvor B-aksjer er notert på Nasdaq Stockholm. Ida Infront bygger framtidens informasjonssamfunn med iipax – et produkt for digitalsmarte myndigheter. For mer informasjon logg inn på: www.idainfront.se

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker