PRESSEMELDING utarbeidet i fellesskap av Assuranceforeningen Gard, gjensidig og If Skadeforsikring

PRESSEMELDING utarbeidet i fellesskap av Assuranceforeningen Gard, gjensidig og If Skadeforsikring 14. februar 2000 I oktober 1999 kunngjorde Assuranceforeningen Gard, gjensidig ("Gard") og If Skadeforsikring (If) at de var blitt enige om i fellesskap å se nærmere på hvilke mulige fordeler som kunne oppnås ved dannelse av et felleseid administrasjonsselskap. Administrasjonsselskapet skulle forestå driften av Gard og Ifs Sjø- og energidivisjon. Etter nærmere forhandlinger mellom partene har styret i Gard besluttet å anbefale overfor rådet at et slikt felleseid administrasjonsselskap etableres. Gard er verdens nest største assuranseforening med en forsikringsportefølje på rundt 12 prosent av verdens samlede skipstonnasje. Ifs Sjø- og energivirksomhet består av Hull & Machinery (kaskoforsikring for skip), Loss of Hire (tidstapsforsikring) og energiaktivitetene i Vesta og Storebrand. De har en markedsandel på ca. 6 prosent av all Hull & Machinery-forsikring på verdensbasis og 8 prosent av den globale energivirksomheten. Styret i If har godkjent betingelsene for det felleseide administrasjonsselskapet forutsatt at Gards råd og medlemmer gir sin tilslutning og at de nødvendige godkjenninger fra myndighetene foreligger. Det vil bli innkalt til en ekstraordinær generalforsamling blant assuranseforeningens medlemmer den 31. mars, hvis rådet gir sin tilslutning til styrets vedtak. John Bernander, Gards administrerende direktør og den som er utpekt til å lede det nye administrasjonsselskapet sier: "Gard og If vil bevare sine egne identiteter med full kontroll over underwriting og skadebehandling, og det vil ikke skje noen sammenblanding av verken forpliktelser eller finansielle midler. Men det nye felleseide administrasjonsselskapet, som representerer en helt ny tilnærming innen selskapsledelse i Skandinavia, bør gjøre det mulig for både Gard og If å spare betydelige kostnader og gi rederne et bedre tjenestetilbud." Det felleseide administrasjonsselskapet vil eies med 60 prosent av Gard og 40 prosent av If, men med lik stemmerett. Avtalene skal etter planen tre i kraft fra 1. juli 2000, forutsatt at rådet og medlemmene i Gard gir sin tilslutning. Nærmere opplysninger fås ved å kontakte: John Bernander, administrerende direktør, Assuranceforeningen Gard - gjensidig, tlf. 370 19100, mobil 91531900 Eller e-post: john.g.bernander@gard.no Tom Rathke, finansdirektør, If Skadeforsikring, tlf. +46 8 788 3225, mobil 900 90 445 Eller e-post: tom.rathke@skandia.se ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på foelgende hjemmeside: http://www.bit.se Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/02/14/20000214BIT00240/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/02/14/20000214BIT00240/bit0002.pdf

Dokumenter og linker