- En gledens dag for norske huseiere

Høyesterett har avgjort at norske kommuner har ansvaret for vannskader i folks kjellere, forårsaket av dårlig vedlikeholdt ledningsnett. Det blir slått fast i en svært viktig dom for norske huseiere.

Samtidig er det klart at samtlige 430 norske kommuner får et mye større ansvar for å utføre nødvendig oppgradering og vedlikehold.

- Dette er en gledens dag for landets huseiere, som ikke lenger må ta kostnadene for kommunens manglende vedlikehold, sier Ivar Martinsen, konserndirektør i If Skadeforsikring.

Prioritere vedlikehold

Alle landets kommuner vil etter denne dommen bli nødt til å prioritere vedlikeholdet sterkere, særlig de med gamle, dårlige og trange rør - noe som igjen vil gi færre skader.

- Dommen er klok både i begrunnelse og resultat, og vil ha en skjerpende effekt overfor kommunene. Det er gledelig at vi på vegne av vår kunde fikk medhold i denne saken, sier Ivar Martinsen.

I dommen fra Høyesterett fastslås det at Gjensidige Forsikring, som er Alta kommunes forsikringsselskap, må betale de kostnadene If Skadeforsikring har hatt i forbindelse med en forsikringskunde i Alta som fikk kjelleren fylt med vann. Denne prinsippdommen vil nå endre rettspraksisen på området.

Kjellere fulle av vann

- Mange nordmenn opplever marerittet med å få kjelleren fylt med vann. Avløpssystemet klarer ikke å ta unna for vannmengdene ved store nedbørsmengder. Mange skader inntreffer fordi vann- og avløpsrørene er gamle og blir for dårlig vedlikeholdt fra kommunens side. Frem til nå har mange uheldige huseiere fått den overraskende beskjeden om at de selv er ansvarlig for skadene, sier Ivar Martinsen.

- Nå må det handles hos norske kommuner. Dommen skal føre til bedre vedlikehold og langt færre skader, sier Ifs konserndirektør. Samtidig inviterer han alle involverte parter til å bidra med kunnskap og erfaring, for at huseierne raskt skal merke effekten av dommen.

Milliard-skader

I 2010 fikk If inn hele 5000 vann- og kloakksaker, noe som er en klar økning fra 2008 da If fikk inn 3500 skadesaker. Skadeutbetalingene fra If lå i 2010 på 225 millioner. Regner man dette om til å gjelde hele bransjen er det grunn til å anta at det var omtrent 20 000 saker og at skadebeløpet var på nær en milliard.

For intervjuer og mer informasjon:

Elin Klakken, leder for myndighetskontakt hos If Skadeforsikring, tlf. 957 55 454, e-post: elin.klakken@if.no.

 

Tags:

Om oss

If forsikrer alt som betyr noe i livet: mennesker, dyr, boliger, biler og mye mer. Vi hjelper også bedrifter slik at de kan fungere som normalt selv om de skulle få en skade. Takket være våre 6 800 dyktige medarbeidere kan 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum føle seg trygge på at de vil få den hjelpen de trenger - hvis noe skulle skje.

Multimedia

Multimedia