1 av 2 frykter økt stråling i fremtiden

Til tross for at vitenskap og teknologi gjør store fremskritt – nordmenn tror samfunnets farer og trusler vil bli langt større i fremtiden. Kjemikalier i klær og mat, informasjonsteknologi og radioaktiv stråling fremkaller dystre fremtidsscenarier hos folk flest. Nanoteknologi vet vi derimot lite om.

Dette kommer frem i en ny undersøkelse gjort av Norstat på vegne av If Skadeforsikring.

Nordmenn tror farene ved nye teknologier vil være mye større om 10-20 år, enn de er i dag. Godt over halvparten av befolkningen frykter fremtidens risiko ved radioaktiv stråling, kjemikalier og IT-sikkerhet mer enn dagens risiko, ifølge Ifs undersøkelse. Også naturkatastrofer er noe nordmenn tror vi har større grunn til å frykte om 10-20 år. Risiko ved bruk av nanomaterialer er det derimot mange som ikke kjenner til, og 42 % har ingen formening om farene knyttet til denne teknologien.

- Nordmenn er generelt positive til ny teknologi, men vår undersøkelse viser at vi samtidig frykter at farer og trusler ved nye teknologier vil øke i fremtiden. Resultatene må ses i sammenheng med tsunamien og den påfølgende atomkatastrofen i Japan. Naturskapte katastrofer som i Fukushima, eller uhell forårsaket av menneskelig svikt, som atomulykken i Tsjernobyl og BP-ulykken i Mexicogulfen, viser at vi aldri kan eliminere risiko. Derfor er det viktig å fokusere på kontroll og sikkerhet parallelt med teknologisk innovasjon, sier Elin Klakken, direktør for samfunnskontakt i If Skadeforsikring.

IT sikkerhet og radioaktiv stråling

If-studien viser videre at eldre er mer nervøse for fremtiden enn de unge, og blant de over 50 år er det spesielt IT-sikkerhet som peker seg ut som en fremtidig risiko. I denne aldersgruppen sier hele 75 % at de vil frykte informasjonsteknologi mer om 10-20 år.

Flere kvinner enn menn tror risikoen ved nye teknologier vil øke i fremtiden – særlig er kvinners frykt for radioaktiv stråling større. 53 % av kvinnene tror risikoen for radioaktiv stråling vil øke i fremtiden, mens 43 % av de mannlige respondentene tror det samme.

Kontaktinformasjon:

Elin Klakken, direktør for samfunnskontakt, If Skadeforsikring:

+47 95 75 54 54 / elin.klakken@if.no

Se også mer informasjon om undersøkelsen i vedlagte pdf.

Om oss

If forsikrer alt som betyr noe i livet: mennesker, dyr, boliger, biler og mye mer. Vi hjelper også bedrifter slik at de kan fungere som normalt selv om de skulle få en skade. Takket være våre 6 800 dyktige medarbeidere kan 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum føle seg trygge på at de vil få den hjelpen de trenger - hvis noe skulle skje.

Dokumenter og linker