1 av 3 båtskader skjer om vinteren

1 av 3 båtskader skjer mens båten ikke er i bruk, viser tall fra If. Selvlensende båter og trebåter synker daglig, og båteiere fortviler.

Skader på båt kostet If nærmere 130 millioner kroner i 2009. Tallene viser at nær 50 prosent av de ca 3.500 skadene skjedde i de tre månedene når båtene mest er i bruk (juni, juli og august), resten når båtene er delvis eller helt ute av bruk. Glemmer at vi er båteiere om vinteren - Det er et paradoks at selv hvis vi utvider båtsesongen til også å gjelde mai og september, skjer 7 av 10 båtskader i denne tiden. Det betyr at 1 av 3 båtskader skjer mens båtene omtrent ikke er i bruk. Det vanligste er at båtene synker eller at de skades i opplag på land. Det ser ut som mange av oss båtentusiaster glemmer at vi er båteiere også om vinteren, sier Emma Elisabeth Vennesland, ass. informasjonsdirektør i If Skadeforsikring. Båter synker daglig Grunnstøtinger er den vanligste skadeårsaken om sommeren, mens synkeskader er vanligst om vinteren. Trebåter og selvlensende båter er mest utsatt. Med snø og kulde over store deler av Sør-Norge, lever båtene nå et enda ”farligere” liv på sjøen eller i opplag på grunn av snømengdene og frosten. - Vi får omtrent daglig melding om båter som synker, fastslår fagsjef Per Arne Strandenes ved Ifs båtsenter i Bergen. Husk stoppekranen på båten - Om sommeren ligger de selvlensende båtene med stoppekranene åpne for å drenere bort vannet. Mange av disse båtene ligger med stoppekranene åpne også om vinteren, og da blir snø og frost en risiko. Drenshullene sitter lavt over vannet, og snøtyngden kan presse båten så lavt i vannet at vannet renner inn i båten i stedet for ut, sier Strandenes. Han presiserer at denne typen båter som ligger på vannet mellom 1. november og 31. mars skal ha montert stoppekran, og denne skal være stengt når båten ikke er i bruk. Også trebåter er ekstra utsatt for synking. – De ligger gjerne dypere i vannet på grunn av snøtyngde, og det betyr at bordganger som normalt ligger over vann nå ligger under vann. Det betyr at lekkasje mellom bordgangene fører til store mengder vann inn i båten og dermed synking, sier fagsjefen. Før tilsyn med båten Strandenes oppfordrer båteiere til å etterse og måke båten jevnlig, og ber folk være ekstra oppmerksom ved væromslag da snøen gjerne blir enda tyngre. – Vi ser at vind i tillegg til at båten er nedtynget av snø, gjør at båten oppfører seg annerledes på vannet. Det blir også mer press på fortøyningene, noe som understreker viktigheten av forsvarlig fortøyning, sier Strandenes. Dekker ikke issprengning Det er gode grunner til at båteiere bør prioritere tilsynet med båten om vinteren. Båtforsikringen dekker nemlig ikke skader som skyldes eller en følge av snø- og istyngde, frost og issprengning eller berøring med is. Det er verdt å merke seg at skader på grunn av berøring med is, kun er dekket når båten ligger fortøyet i boblehavn tilhørende marina eller båtforenking eller lignende. - Husk på å gjøre de nødvendige forholdsreglene i tide. Det meste av vedlikeholdet er vanskeligere å gjøre om vinteren, og det er det mange som opplever ”på kroppen” nå, sier Per Arne Strandenes i If. Bergen/Oslo, 21. januar 2010 Kontaktpersoner i If Skadeforsikring: Fagsjef Per Arne Strandenes, mobiltlf. 934 03 370 Ass. informasjonsdirektør Emma Elisabeth Vennesland, mobiltlf. 928 93 719

Tags:

Multimedia

Multimedia