7 av 10 har opplevd fyrverkeri ut av kontroll

Sikkerhet synes å være lite i fokus Nyttårsaften. 50 % har opplevd fyrverkeri ut av kontroll. Unge gutter er mest utsatt. I aldersgruppen 15-29 år har 70 % opplevd fyrverkeri ut av kontroll. If Skadeforsikring får hvert år innmeldt alvorlige fyrverkeriskader, blant annet avskutte fingre og ødelagt syn og hørsel.

Nyttårsaften går det opp raketter i luft for godt over 200 millioner kroner. Like sikkert som Nyttårsaften, kommer fyrverkeriskadene i etterkant. If får hvert eneste år innmeldt alvorlige personskader etter bruk av nyttårsraketter. Ofte dramatiske skader på syn og hørsel, samt avskutte fingre og brannskader i ansiktet. Nyttårsraketter fører også til store materielle ødeleggelser på bygninger. I løpet av de siste tre årene har forsikringsbransjen fått innmeldt ca 150 brannskader på bygning etter fyrverkeri. Det finnes eksempler på rekkehus og butikksenter som er blitt skadet etter fyrverkeribrann. I spørreundersøkelsen som TNS Gallup har foretatt for If, svarer altså 50 % at de har opplevd fyrverkeri ute avkontroll. Unge gutter er mest utsatt. 3 av 5 gutter svarer at de har opplevd dette. I aldersgruppen 15-29 år er andelen hele 70 %. - Vi er betenkt over at andelen som har opplevd raketter ut av kontroll er så høy, når vi vet at risikoen for alvorlige personskader er så stor, sier informasjonssjef Emma Elisabeth Vennesland i If Skadeforsikring. - Fyrverkeri er sprengstoff, og krever varsomhet i håndteringen. Husk å holde god sikkerhetsavstand og gå aldri bort til raketter som ikke har tent ordentlig, sier Vennesland. Stadig flere velger å ha samlet oppskyting av fyrverkeri på godkjent oppskytningssted, for eksempel borettslag. - Dette er en utvikling som er meget positiv, og som vi ønsker velkommen, sier informasjonssjef Emma Elisabeth Vennesland i If. Oslo, 30. desember 2005 Kontaktperson i If Skadeforsikring Informasjonssjef Emma Elisabeth Vennesland, tlf 67 84 09 01, mobiltlf. 928 93 719

Om oss

If forsikrer alt som betyr noe i livet: mennesker, dyr, boliger, biler og mye mer. Vi hjelper også bedrifter slik at de kan fungere som normalt selv om de skulle få en skade. Takket være våre 6 800 dyktige medarbeidere kan 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum føle seg trygge på at de vil få den hjelpen de trenger - hvis noe skulle skje.