Bedret resultat for If i Norge

If Skadeforsikrings norske virksomhet fikk i årets ni første måneder et teknisk resultat på 1517 millioner svenske kroner (SEK) mot 1206 millioner SEK i samme periode i fjor – en bedring på nær 26%. - If har et bra resultat i Norge, kommenterer konsernsjef Torbjörn Magnussen.

Det tekniske resultatet for If Skadeforsikrings totale virksomhet i alle land ble i årets ni første måneder i år 3005 millioner SEK, sammenlignet med 3287 millioner SEK for tilsvarende periode 2010.

Totalkostnadsprosenten (combined ratio) i årets ni første måneder var 92,6 prosent mot 93,0 prosent for januar til september i fjor. Resultatet før skatt ble etter ni måneder i år 4020 millioner SEK mot 5055 millioner SEK for de tre første kvartalene i fjor.

- Forsikringsvirksomheten i If utvikler seg bra, og vi viser igjen et stabilt forsikringsresultat, tross storskader for nærmere en halv milliard kroner mer enn i et normalår. Gledelig er det også at vi har god tilvekst i forsikringssalg gjennom bilforhandlere, internett og i Baltikum, sier konsernsjef Torbjörn Magnusson i If.

Det tekniske resultatet for If i tredje kvartal 2011 ble 968 millioner SEK mot 1231 millioner SEK for perioden juli – september 2010. Totalkostnadsprosenten i tredje kvartal i år var 92,3 prosent mot 90,6 prosent i samme periode i fjor. Resultatet før skatt i tredje kvartal i år ble 257 millioner SEK mot 1767 millioner SEK i perioden juli – september i fjor.

Ifs norske virksomhet

If har virksomhet i hele Norden og Baltikum. Det tekniske resultatet for den norske virksomheten i If var i årets ni første måneder 1517 millioner SEK mot 1206 millioner SEK for samme periode i fjor. Totalkostnadsprosenten i Norge ble 88,5 prosent etter ni måneder i år – en forbedring fra 93,2 prosent i samme periode i fjor.

For tredje kvartal 2011 var det tekniske resultatet for den norske virksomheten 801 millioner SEK mot 459 millioner SEK i perioden juli – september i fjor. Totalkostnadsprosenten for juli – september i Norge var 79,6 prosent mot 91,0 prosent i samme perioden i fjor.

- If har et bra resultat i Norge, og hele bransjen har fordel av den lave skadeinflasjonen. Men konkurransen i det norske markedet er fortsatt utfordrende med betydelig flere aktører på forsikringsmarkedet enn for noen år siden, sier konsernsjef Torbjörn Magnusson.

Sampos resultat

If inngår i finanskonsernet Sampo. Sampokonsernets resultat før skatt for juli – september 2011 var 150 millioner Euro mot 338 millioner euro i samme periode i fjor. Resultat per aksje for tredje kvartal 2011 ble 0,22 euro mot 0,51 euro i samme tredje kvartal i fjor.

Lysaker, 2. november 2011.

Kontakt: Informasjonsdirektør Jack Frostad, mobil 928 26 255.

If Skadeforsikring er Nordens ledende skadeforsikringsselskap med cirka 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum. Ifs premieinntekter var i 2010 ca. 40 milliarder svenske kroner og antall ansatte er 6 900. If inngår i finanskonsernet Sampo Abp.

Tags:

Multimedia

Multimedia