Bilistene sliter med vinterkjøringen

Desember, januar og februar er de verste ulykkesmånedene på norske veier. I de tre vintermånedene meldes det 50% flere bilulykker til forsikringsselskapene enn i juli måned. If Skadeforsikring spør om nordmenns synsproblemer er en del av skadeforklaringen.

If Skadeforsikring har analysert bilskadetallene for femårs-perioden 2007 – 2011.

- Skadetallene viser tydelig at norske bilister har problemer med å tilpasse kjøringen sin etter forholdene i mørketiden med sterkt vekslende kjøre- og føreforhold, sier rådgiver Jack Frostad i If Skadeforsikring.

I desember med alt julestresset kjører norske bilister oftest på parkerte biler. Hele 4.800 slike skader meldes forsikringsselskapene i desember hvert år.

Januar er måneden med mange forskjellige typer ulykker. Hovedvekten av skadene gjelder forbikjøringer, møting, rygging, påkjørsel bakfra og eneulykker der det ikke er andre biler involvert. Måneden er den nest verste i året når det gjelder antall ulykker med påkjørt parkert kjøretøy.

I februar er det klart flest ulykker knyttet til folks offensive kjøring som fører til mange møteulykker og ulykker i kryss. Februar topper også månedsoversikten for flest ulykker i forbindelse med forbikjøringer og påkjørsler bakfra.

- Årsakene til opphopningen av bilskader i vintermånedene er naturligvis flere. Det er i mange skadesaker for enkelt bare å skylde på vær- og føreforhold. En viktig, men litt ”glemt”, faktor i forklaringen er at mange bilister sliter ekstra med selve mørkekjøringen p.g.a. synet, kommenterer Frostad.

Undersøkelser som bl.a. Trygg Trafikk tidligere har fått gjennomført understreker nettopp dette. En av ti bilister sa i en undersøkelse at de ikke trodde de ville oppfylle minstekravet til godkjent syn om de sjekket synet. I en annen undersøkelse med politiet involvert fremkom det at 3 av 10 bilister har for dårlig syn til å kjøre bil.

- Vi vet at nesten 80 prosent av all sanseinformasjon ved bilkjøring kommer fra synet. Når såpass mange generelt sliter med synet under bilkjøring, blir naturlig nok problemet ekstra fremtredende i mørketiden og kan være en større skadeårsak enn vi liker å tenke på, sier Jack Frostad. Han legger til at bilister spesielt bør være oppmerksomme på at 60-åringer synsmessig trenger tre ganger så sterkt lys som 20-åringer, mens 40-åringer trenger dobbelt så mye lys som de på 20.

Lysaker, 4. desember 2012.

Tallene er hentet fra FNOs trafikkskadestatistikk, og er basert på et gjennomsnitt av antall trafikkulykker for personbiler i perioden 2007 – 20011.

Kontakt: Rådgiver Jack Frostad, e-post: jack.frostad@if.no, tlf: 928 26 255.

Tags:

Om oss

If forsikrer alt som betyr noe i livet: mennesker, dyr, boliger, biler og mye mer. Vi hjelper også bedrifter slik at de kan fungere som normalt selv om de skulle få en skade. Takket være våre 6 800 dyktige medarbeidere kan 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum føle seg trygge på at de vil få den hjelpen de trenger - hvis noe skulle skje.