Bilister mestrer ikke krevende vinterføre

40 % flere møteulykker og utforkjøringer med personskade skjer i vintermånedene enn om sommeren. Men andelen skader som ender med død og alvorlig personskade er lavere om vinteren, i følge If.

Personskadestatistikken til If for 2007 og 2008, viser at det samlet ble meldt inn 670 møteulykker og utforkjøringer med personskade i vintermånedene (1.kvartal). 91 av disse resulterte i alvorlig personskade eller død. I sommermånedene (3.kvartal) inntraff 475 møteulykker og utforkjøringer, og 84 endte med død eller alvorlig personskade.

Større andel alvorlige personskader om sommeren
- De mest alvorlige personskadene i trafikken er vanligvis knyttet til møteulykker og utforkjøringer. Økningen i alvorlige skader og dødsulykker i vintermånedene er heldigvis ikke er like stor som man kunne frykte. Tallene viser at andelen personskader med alvorlige konsekvenser er langt større (30 %) om sommeren enn om vinteren, sier Marit Krohg, rådgivende lege i If.

- Forskjellen på alvorlige personskader og dødsulykker vinter og sommer tolker vi som uttrykk for at det er farten som avgjør hvor alvorlige konsekvensene blir ved slike ulykker, sier Krohg.

Mange avpasser fart etter kjøreforhold
- Mange bilister er flinke til å avpasse farten til kjøreforholdene om vinteren. Den økte totalforekomsten av personskader om vinteren, viser likevel at det er for mange bilister som ikke mestrer de krevende kjøreforholdene, mener Krohg.

Høye brøytekanter og sporete veibaner skaper problemer
Det høye antallet personskader i vintermånedene burde kunne reduseres betraktelig. - Mange av kollisjonene skyldes smal og sporete veibane på grunn av dårlig brøyting. Her må veimyndighetene ta større ansvar. I tillegg er det viktig at den enkelte sørger for god sikt ved å skrape ruter og sidespeil, og ta enda mer hensyn når kjøreforholdene er som vanskeligst, sier Marit Krohg.

- Selv om mesteparten av økningen er mindre alvorlige personskader som ikke gir varige mén, kan de skape betydelige problemer. Den som rammes må slite med smerter og praktiske problemer i en kortere eller lengre periode. Også lettere skader kan belaste helsevesen og sykefraværsbudsjett, avslutter Marit Krohg.

Oslo, 3. mars 2009
Kontaktpersoner i If Skadeforsikring:
Marit Krohg, rådgivende lege, mobiltlf. 934 03 826
Emma Elisabeth Vennesland, ass. informasjonsdirektør, mobiltlf. 928 93 719


Om oss

If forsikrer alt som betyr noe i livet: mennesker, dyr, boliger, biler og mye mer. Vi hjelper også bedrifter slik at de kan fungere som normalt selv om de skulle få en skade. Takket være våre 6 800 dyktige medarbeidere kan 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum føle seg trygge på at de vil få den hjelpen de trenger - hvis noe skulle skje.

Multimedia

Multimedia