Elektrisitet mest brukt i norske hjem – men sørlendingene best på fyring

Over halvparten av norske husholdninger bruker elektrisitet i kombinasjon med ved som oppvarming. På Sørlandet har flest ved som hovedvarmekilde, viser fersk undersøkelse.

I webundesøkelsen som Yougov nylig har utført for If Skadeforsikring, fremkommer det at mer enn hver tredje husholdning (27 %) bruker elektrisk fyring som hovedvarmekilde. Litt over halvparten bruker både elektrisitet og ved (54 %), mens mer enn hver tredje husstand (36 %) bruker ved som supplement til andre varmekilder. Hver sjette husstand (17 %) bruker ved som hovedvarmekilde.

Sørlendingene best på fyring

Ute i distrikts-Norge er det nesten like mange som fyrer med ved som med elektrisitet. De mest ihuga vedfyrerene finner vi på Sørlandet (65 %) og Vestlandet (64 %).

- Vedfyring gir god og rimelig varme, samtidig som den for mange representerer tradisjon, trygghet og hygge. Det finnes store mengder trær tilgjengelig, som gir ypperlig emner til ved. For mange er det like naturlig å sanke trær til ved som det er å plukke tyttebær, sier Emma Elisabeth Vennesland, ass. informasjonsdirektør i If Skadeforsikring.

Det er kulde i Norge og i Europa. Mot helgen er det spådd rundt 30 minusgrader i høyfjellet i Norge, og mellom 10 og 20 i lavlandet. Nå er det viktig å ha tilstrekkelig varme på i boligen for å unngå frostskader, og fyre riktig for å unngå pipebrann.

Husk varme i alle rom

Ekstrakostnadene på grunn av frost ble ca 1 milliard kroner i 2010, i følge Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO).

- Når det nå er frost over store deler av Norge - og mange bruker elektrisitet som oppvarming - er det grunn til å minne om at det er viktig å sørge for tilstekkelig oppvarming i alle rom, og spesielt i nærheten av rom hvor det er vann- og avløpsledninger. I kjøkken er det viktig å åpne kjøkkenskapene slik at varme trenger inn i skapene. Frost herjer nemlig lettere når vannet ikke brukes. Husk også at vask- og baderommene er utsatt, og at det derfor er viktig å ha varme på der, og la dørene stå åpne ut i boligen eller leiligheten, sier Inge Gudmund Aas, skadesenterleder i If Skadeforsikring.

Enkelte hevder at et enkelt middel for å spare på strømutgiftene er å skru av varmen i huset. Dette mener Aas er helt feilslått. – Det er et dårlig råd som kan vise seg å bli kostbart for den enkelte. Det er nemlig et krav i forsikringen om at den forsikrede skal sørge for at bygningen er tilstrekkelig oppvarmet for å unngå frostskader, eventuelt sørge for nedtapping av røranlegget. Å skru av varmen i et hus om vinteren er det samme som å be om en vannskade og redusert forsikringsutbetaling, sier Aas, som minner om at bygg som er midlertidig ubebodd er spesielt utsatt for frostskader. Han ber også folk huske kravet om å stenge hovedstoppekranen hvis man er borte mer enn tre døgn fra fritidsboligen.

Vedfyring gir varme, trygghet og hygge

For dem som fyrer, er det viktig å bruke korrekt trekkåpning for å få mest effektiv varme. I spørreundersøkelsen til If fremkommer det at en fjerdedel bruker for liten trekkåpning på regulatoren, mens resten bruker medium eller for stor trekkåpning. Kunnskapen om vedfyring er lavest blant dem under 35 år, der de fleste bruker for liten trekkåpning.

- Vår erfaring er at folk ikke fyrer med korrekt trekkåpning på ovnen. Enten brukes for stor eller for liten trekkåpning, sier Eirik Evensen, varabrannsjef i Grimstad Brann- og Feiertjeneste.

– Brukes hele tiden for liten trekkåpning, danner det seg beksot i pipeløpet, noe som øker risikoen for pipebrann. Brukes hele tiden for høy trekkåpning får man ikke utnyttet energien i veden, og varmen forsvinner rett i pipa. Bruk derfor full trekk i opptenningsfasen, og justerer etter hvert trekkåpningen til et normalt nivå – det vil si midt mellom full og lav trekkåpning.

Og husk å fjerne aske regelmessig og sikkert. Aske er altfor ofte årsaken til branner brannvesenet rykker ut til, sier varabrannsjef Eirik Evensen. Han minner om at alternative oppvarmingskilder som propanovner, oljefylte radiatorovner og biopeiser ikke må benyttes som hovedoppvarming, og at de alltid må brukes under oppsyn.

Oslo, 3. februar 2012

Kontaktperson If Skadeforsikring:

Ass. informasjonsdirektør Emma Elisabeth Vennesland, mobiltlf. 928 93 719

Tags:

Om oss

If forsikrer alt som betyr noe i livet: mennesker, dyr, boliger, biler og mye mer. Vi hjelper også bedrifter slik at de kan fungere som normalt selv om de skulle få en skade. Takket være våre 6 800 dyktige medarbeidere kan 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum føle seg trygge på at de vil få den hjelpen de trenger - hvis noe skulle skje.

Multimedia

Multimedia