Fire av ti nordmenn vil påby vinterdekk

Report this content

Mer enn fire av ti nordmenn mener det bør innføres påbud om vinterdekk i vintermånedene, slik man har i Sverige og Finland.

Dette fremkommer i en undersøkelse YouGov nylig har gjennomført for If Skadeforsikring.

I dag er det fritt frem for norske bilister selv å vurdere om deres biler er godt nok skodd for føreforholdene de skal kjøre på. Denne ”friheten” til selv å vurdere føreforholdene i forhold til dekkutrustningen resulterer i at tusenvis av norske bilister hver vinter velger å kjøre på sommerdekk gjennom vintermånedene.

Løp fra løftet

Nylig kom det fram at samferdselsminister Marit Arnestad ser bort fra partifelle Magnhild Meltveit Kleppas lovnad sist vinter, om et totalforbud mot sommerdekk vinterstid. I stedet mener hun det skal være opp til folk å sko seg etter forholdene.

If Skadeforsikring mener undersøkelsen og selskapets skadestatistikk tydelig signaliserer at et påbud om vinterdekk er på sin plass.

- Hvert eneste år dokumenterer vi at en stor gruppe bilister som har skader på bilene sine i vintermånedene kjører på sommerdekk. Sist vinter hadde mer enn 12% av de skadde personbilene sommerdekk på i skadeøyeblikket, sier informasjonsdirektør Jon Berge i If Skadeforsikring.

Nordmenn spekulerer

Han påpeker at alt for mange bilister spekulerer fortløpende i å tøye grensene for bruk av sommerdekk i vintermånedene.

- Dette mener vi myndighetene må sette en effektiv stopper for gjennom et vinterdekkpåbud som ikke overlater dette til individuelle vurderinger, sier informasjonsdirektør Jon Berge i If Skadeforsikring.

I Ifs ferske undersøkelse er det 45% som mener at dagens bestemmelser er tilstrekkelige ved at den enkelte bilist selv må sørge for at bilen er riktig skodd til enhver tid. Det er altså nesten like mange (43%) som mener at dette ikke er tilstrekkelig og at et påbud er nødvendig.

I de mildere strøkene av landet er det spesielt mange som spekulerer i bruk av sommerdekk i vintermånedene. Selskapet har spurt om bilister som bor i de mildere strøkene bør slippe unna et eventuelt påbud om vinterdekk. 56% svarer nei, mens 20% mener disse bilistene bør slippe unna et eventuelt påbud om vinterdekk.

For mer informasjon og intervjuer:

Informasjonsdirektør Jon Berge, tlf: 905 98 680, e-post: jon.berge@if.no.

Tags:

Multimedia

Multimedia