Flest fotgjengere trafikkskades i november

Nesten 50 % av alle personskader med fotgjengere skjer i november, desember og januar. I november er det høyest risiko for fotgjengere å bli skadet i trafikken, viser tall fra If.

I følge If er årsaken til den triste personskadestatistikken en kombinasjon av mørke, dårlig sikt, fukt, skitne lykter og frontruter, men også mangel på synlighet og refleks.

Må ta ansvar
- En person med refleks er synlig på 140 meters hold i nærlysene fra en bil. En bilist som kjører i 50 km/t har dermed ca 10 sekunder på å styre unna fotgjengeren. Uten refleks har bilisten bare to sekunder på seg i samme farten og med nærlys. Det betyr at bilistene må være ekstra aktpågivende i de mørke månedene, men også at vi som fotgjengere må ta et ansvar for egen sikkerhet. Det gjør vi ved å bruke refleks og opptre varsomt i trafikken. Kanskje burde også klesbransjen vurdere om refleks kan sys inn i enkelte ytterplagg, sier konserndirektør Line Hestvik i If, som har ansvaret for alle privatkundene i Norden.

If fikk innmeldt 141 personskader blant fotgjengere som ble skadet i trafikken i 2007. 59 skjedde i november, desember og januar. Aldersgruppen under 10 år og over 60 år er overrepresentert. Flest kvinner skadet, mens mennene fikk de mest alvorlige skadene.

Mest brudd i ben og hofteregion
- Sammenstøtet mellom fotgjenger og bil ender som regel med bruddskader i ben- og hofteregion, og det er alltid fotgjengeren som er den svake parten i et slikt sammenstøt. Det er ofte snakk om kompliserte bruddskader og knusninger. Hver 4. sak ender med omfattende skader der også hodeskade inngår, forteller Marit Krohg, rådgivende lege i If.

Flest kvinner - men mest alvorlige skader blant menn
De fleste fotgjengerne som blir skadet i trafikken er kvinner (55 %), men det er mennene som får de mest alvorlige skadene. - Menn er overrepresentert når det gjelder de alvorligste fotgjengerskadene. Om det skyldes at menn i større grad tar sjanser i trafikken eller om de i mindre grad bruker refleks er vanskelig å spekulere i, sier Marit Krohg.

I følge Transportøkonomisk institutt reduserer refleks risikoen for å bli påkjørt med 85 %. - Refleks er den beste måten å beskytte seg på. Mange fotgjengerulykker skjer ved kryssing av vegen på steder hvor bilene kommer fra begge retninger. Bruk av refleks både på høyre og venstre side av kroppen kan derfor redusere ulykkesrisikoen mer enn når refleksen bare er synlig for bilfører fra en av kjøreretningene. Også refleksvester øker sikkerheten ytterligere. Mange barn bruker dem, men ofte tenker man ikke på at skolesekken på ryggen tar vekk en del av sikkerhetsgevinsten ved å bruke vest, sier Marit Krohg.

Oslo, 24. november 2008
Kontaktpersoner If Skadeforsikring:
Marit Krohg, rådgivende lege, mobiltlf. 934 03 826
Emma Elisabeth Vennesland, ass. informasjonsdirektør, mobiltlf. 928 93 719

Om oss

If forsikrer alt som betyr noe i livet: mennesker, dyr, boliger, biler og mye mer. Vi hjelper også bedrifter slik at de kan fungere som normalt selv om de skulle få en skade. Takket være våre 6 800 dyktige medarbeidere kan 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum føle seg trygge på at de vil få den hjelpen de trenger - hvis noe skulle skje.