Flommen på retur – venter flere skader

Flommen på Østlandet er på retur, men forsikringsselskapet If venter fortsatt en del skademeldinger.

Selv om den verste flommen er over, kommer det fortsatt inn skademeldinger på grunn av vann i kjellere, melder forsikringsselskapet If.

– Økt vannføring i de store vassdragene fører til at grunnvannet siver inn i en del vann i enkelte kjellere. Så selv om den mest prekære situasjonen er over, vil mange fortsatt merke flommen, opplyser fagsjef Arne Lycke i If.

– Det er fortsatt viktig å følge med i media på utviklingen og være føre var. Mye avhenger av været fremover. Er boligen i et område som fortsatt kan bli rammet av vannstand som er høyere enn til vanlig, bør man flytte gjenstander og møbler opp fra kjelleren. Flytt også biler, campingvogner, båter og annet som oppbevares bort fra utearealer som kan komme under vann og til et trygt sted, sier Lycke.

Nye tall i dag

Finans Norge opplyste fredag ettermiddag at det var kommet inn rundt 1400 skader til forsikringsselskapene. I løpet av helgen har det kommet inn enkelte skademeldinger til If, men ikke så mange som man kunne frykte, melder forsikringsselskapet. Mye tyder på at årets vårflom på Østlandet vil ligge omtrent på samme nivå, eller noe over, flommen i 2011. Da kom det inn 1500 skademeldinger, og det ble registrert skader for rundt 260 millioner kroner.

Finans Norge vil oppdatere de samlede skadetallene i løpet av dagen.

Tørker og bygger opp

– Vår førsteprioritet nå er være ute med gummistøvler for å hjelpe de som er blitt rammet av flommen: Bistå med det praktiske, rive våte kjellervegger og -gulv og sette på vifter for å tørke opp. Etter noen uker, når alt er blitt tørt, kommer vi med hammer og sag for å bygge opp igjen, påpeker kommunikasjonsrådgiver Sigmund Clementz i If.

– Ved en flom jobber vi sammen om å hjelpe de som på dramatisk måte får hverdagen sin forandret: forsikringsselskaper, nødetater, kommuner, naboer og andre frivillige. Stor honnør til alle som bidrar, sier Clementz.

Møte med Faremo

Etter initiativ fra forsikringsselskapet If har beredskaps- og justisminister Grete Faremo kalt inn forsikringsselskapene og andre relevante myndigheter til flommøte denne uka.

If påpeker at mange boliger er svært utsatt for flom. Flere av områdene som ble hardt rammet denne gangen, var også utsatt for flom i 2011.

– Vi vil at myndighetene og forsikringsselskapene i samarbeid skal finne ordninger som gjør det mulig å bosette seg på en tomt som er trygg. Ingen er tjent med at folk skal leve i frykt for at huset skal bli tatt av flom på nytt og på nytt. Her må vi sammen finne gode løsninger, sier Elin Klakken, leder for myndighetskontakt i If.

Bildetekst:

Forsikringsselskapet If er godt i gang med å rive våte kjellervegger og -gulv og sette på vifter for å tørke opp etter flommen. Om noen uker begynner arbeidet med å bygge opp igjen det som er blitt ødelagt av flommens herjinger. (Foto: If Skadeforsikring)

Kontaktpersoner i If Skadeforsikring:

  • Sigmund Clementz, kommunikasjonsrådgiver, telefon 98 24 98 05
  • Elin Klakken, leder for myndighetskontakt, telefon 95 75 54 54

If Skadeforsikring er Nordens ledende skadeforsikringsselskap med cirka 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum. Ifs premieinntekter var i 2012 ca. 40 milliarder svenske kroner og antall ansatte er 6 200. If inngår i finanskonsernet Sampo Abp.

Om oss

If forsikrer alt som betyr noe i livet: mennesker, dyr, boliger, biler og mye mer. Vi hjelper også bedrifter slik at de kan fungere som normalt selv om de skulle få en skade. Takket være våre 6 800 dyktige medarbeidere kan 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum føle seg trygge på at de vil få den hjelpen de trenger - hvis noe skulle skje.

Multimedia

Multimedia