Fortsatt nedgang i russebil-ulykker

Report this content

For andre år på rad var det i fjor en gledelig nedgang i antall russebil- og russebuss-ulykker. Tall fra If Skadeforsikring viser at fjoråret er et av de minst ulykkesbelastede de siste ti årene.

- Nå håper vi at den fine utviklingen fortsetter også i år. Derfor oppfordrer vi alle russ til å vise forsiktighet i tiden fram mot 17. mai, sier Jon Berge, informasjonsdirektør hos If Skadeforsikring.

If er et av få selskaper som tilbyr forsikring av russebiler og russebusser. I fjor registrerte selskapet 102 skader på denne typen kjøretøy, mot 134 i 2011. Erstatningsutbetalingene i fjor ble 1,1 millioner kroner, mot ca 2 millioner kroner i 2011. De registrerte skadene fordeler seg på 92 russebiler og kun 10 russebusser.

- Her skal alle ha skryt, ikke minst russen selv. Men vi kan også nevne Statens Vegvesen som har hatt gratis russebilkontroller, bevisstgjøring gjennom sosiale medier samt tiltaket Ticket to ride, sier Jon Berge hos If.

Personskadeforbundet LTN og If Skadeforsikring samarbeider også i år for å gjøre russefeiringen sikrere ved å tilby støtte til å leie inn sikre sjåfører til russekjøretøyene.

- Vi ønsker at russen skal få feire og hygge seg under mest mulig trygge forhold og fortsetter derfor den økonomiske støtteordningen Ticket to ride. Russen må fylle ut et enkelt skjema som er en standardavtale mellom den enkelte russebileier og Personskadeforbundet. I avtalen forplikter eieren av bilen seg til å overholde trafikklovens bestemmelser i russetiden, sier generalsekretær Ingeborg Dahl-Hilstad i Personskadeforbundet LTN.

I fjor ble det gitt tilskudd til hele 50 sjåfører.

Her kan du få mer informasjon om Ticket to ride og få kontaktinformasjon.

Kontaktpersoner:
- If Skadeforsikring: Informasjonsdirektør Jon Berge, tlf. 905 98 680.
- Personskadeforbundet LTN: Generalsekretær Ingeborg Dahl-Hilstad, tlf. 957 94 800.

Til redaksjonen: If har også tall brutt ned på fylker dersom det er interessant med lokale tall.

Tags:

Multimedia

Multimedia