”Frida” kan koste 150 millioner

Opp mot 2000 forsikringsskader og totale ødeleggelser for 150 millioner kroner. Det kan bli resultatet av ekstremværet ”Frida”, viser beregninger fra If Skadeforsikring.

- Den typiske skaden etter regnværet er en kjeller overfylt med vann. Det er skader for store verdier, sier Inge Oksvik, skadesjef hos If.

Fortsatt er det en del som ikke har fått hjelp etter å ha blitt rammet, men det er i ferd med å løse seg. If ber samtidig folk om å vise tålmodighet og selv berge det de kan av eiendeler.

- Vi prioriterer de verste skadene først, men alle skal få hjelp. Det er også vanskelig å komme ut til noen på grunn av stengte veier. Vi har omdirigert våre egne folk og satt inn ekstra mannskaper. Samarbeidspartnerne våre hos saneringsselskapene, som er ute hos folk og sikrer eller berger eiendeler, har gjort det samme, sier Oksvik.

1600-2000 skader

Basert på skademeldinger som er kommet inn til If Skadeforsikring, kan vi si at ekstremværet har rammet mange.

- Vi anslår at det vil ende på mellom 1600 og 2000 skader, konsentrert på et ganske lite geografisk område, sier Ifs skadesjef.

Kostnaden for gjennomsnittsskaden kan komme til å ligge på 70-80.000 kroner, med en totalregning på opp mot 150 millioner kroner.

Det er kommune Øvre Eiker, Nedre Eiker og Modum som har rapportert inn flest skader

Den voldsomme nedbøren som kom med ”Frida”, kom bare en uke etter uværet i Rogaland. Nedbøren der forårsaket skader på svært mange bygninger. Bergegninger If har gjort, viser at det har kommet inn rundt 700 skademeldinger fra Stavanger- og Haugesunds-området.

Gode råd

Dersom du er en av dem som når har fått en skade, er det viktig at du kontakter oss så snart du kan, slik at vi kan hjelpe deg videre. Ring oss på nr. 02400.

Her har våre fagfolk samlet noen gode råd til våre kunder – og til alle andre:

 • Ta ut sikringer for elektrisk anlegg for den etasjen som har vært oversvømmet.
 • Tøm bygningen for vann som ikke har rent ut.
 • Riv ut gulvbelegg/tepper og lagre dette på eiendommen.
 • Ta ut/åpne vinduer i kjeller, og fest netting over vinduet med lekter som spikres for forsvarlig tetting. La innvendige dører stå åpne.
 • Når noen er hjemmeværende, åpnes i tillegg ytterdører i kjeller og evt. ytterdører og vinduer i skadet boligetasje. Dette er med på å fremskynde tørking.
 • Sett opp vifter i skadet etasje for å forsterke luftsirkulasjonen.
 • Rydd slam etc. og rengjør.
 • Kontroller avløp hvis bygningen tas i bruk.
 • Har kjeller oppfôret gulvkonstruksjon av tre - og denne har vært oversvømmet - vurderes først uttørking før eventuell riving.
 • Varmtvannsbereder/elektrisk anlegg som har stått under vann, må ikke tas i bruk før utstyret er kontrollert av elektriker.
 • Bygninger som står i fare for å "flyte opp" må eventuelt sikres ved å fylle kjeller med vann.

En del av skadene etter ”Frida” vil være dekket av naturskadeforsikringen, andre skader vil gå under den vanlige forsikringen. Alle bygninger og løsøre som forsikres mot brannskader blir automatisk også forsikret mot naturskade. Dette følger av naturskadeforsikringsloven. Gjennom denne ordningen er du sikret erstatning ved naturskade som følge av skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv og vulkanutbrudd.

For mer informasjon og intervjuer:

Informasjonssjef Jon Berge, tlf: 905 98 680, e-post: jon.berge@if.no.

Tags:

Multimedia

Multimedia