Full action – få skader i barneidretten

Barn som driver organisert idrett er i liten grad utsatt for skader. Ikke uventet er det de store idrettene fotball og håndball som dominerer skadetallene, viser tall fra If Skadeforsikring.

If samarbeider med Norges Idrettsforbund og forsikrer alle barn som driver organisert idrett, opp til 13 år. I alt en halv million barn er omfattet av ordningen. Selskapets personskadestatistikk på området for 2010 og 2011, viser en positiv utvikling – for alle idretter.

Torsdag og fredag denne uken arrangeres en stor konferanse om nettopp barneidrett i Trondheim.

- Vi har forsikret disse barna i mange år nå og ser at aktiviteten som skjer gjennom Norges Idrettsforbund er trygg og god. Det er nok en langt større fare forbundet med ikke å være aktiv, sier Ottar Sefland, Ifs leder for eksterne avtaler.

Flere skader hos eldre barn

Statistikken for 2010 og 2011 viser også at skaderisikoen øker veldig med alder. 11-åringene står for 22,5 prosent av skadene, mens 12-åringene står for 33,1 prosent.

- Dette antar vi skyldes at tempoet øker og konkurransen spisses, sier Sefland.

Det er tennene det går hardest utover på idrettsbanen, med 35,6 prosent av skadene. Så følger hofte/ben/fot (27,7 prosent), skulder/arm/hånd (24,8 prosent) og rygg (3,8 prosent).

- Selv om barn skader seg, håper vi at flest mulig vil delta i så mange idretter som mulig, gjennom idrettsskolene til Norges Idrettsforbund. Gjennom vår avtale med forbundet får alle barn under 13 år mulighet til å teste ut flere idretter, uten å betale ekstra for det. Det er med på å skape gode treningsvaner for framtiden, mener Ottar Sefland hos If.

Tidlig spesialisering kan øke frafallet

- Å skape idrettsglede gjennom variert aktivitet er med på å gjøre idretten sikrere, slik at du enklere kan holde deg frisk og skadefri. Skadetallene for idretten viser at vi klarer å gjøre dette innenfor trygge rammer, sier Mads Andreassen, fagansvarlig for barne- og ungdomsidrett hos Norges Idrettsforbund.

Samtidig kan press om tidlig spesialisering være med på øke frafallet blant de unge i idretten. Høyt konkurransepress og lite variasjon øker også risikoen for skader.

- Vi har flere ganger gjort undersøkelser blant aktivitetsledere i idrettsskolene våre og stilt dem spørsmål om frafallet i idretten. Lederne mener at frafallet fra idretten er klart størst blant dem som spesialiserer seg for tidlig, sier Mads Andreassen hos NIF.

Han mener idretten må klare å ha to tanker i hodet samtidig; Det er viktig å dyrke den allsidige idretten, men samtidig forstå hva som må til for å få frem de aller beste utøverne når de nærmer seg voksen alder.

FAKTA:

Det er over 800 idrettsskoler i Norge, med totalt 60.000 deltakere. Idrettsskolene er et variert aktivitetstilbud hvor man prøver ut mange ulike idretter under trygg veiledning, fra førskolealder og opp i tenårene. På en sesong er de fleste deltakerne på idrettsskolene innom mange sentrale idretter. Det spenner fra svømming til kampsport. Idrettsskolene blir arrangert i det lokale idrettslaget, med NIF som administrator. Dette gir både verdifull bredde og et godt grunnlag til senere satsning. If Skadeforsikring er Norges Idrettsforbunds hovedsamarbeidspartner for idrettsskolene.

For mer informasjon og intervjuer:

Informasjonsdirektør Jon Berge, tlf: 905 98 680, e-post: jon.berge@if.no.

Tags: