Godt andre kvartal for If i Norge

If Skadeforsikring i Norge hadde i første halvår 2011 et teknisk resultat på 716 millioner svenske kroner (SEK) mot 747 millioner SEK i samme periode i fjor. Totalkostnadsprosenten ble i første halvår 93,1 prosent, en forbedring på 1,1 prosentpoeng.

For Ifs totale virksomhet i alle land ble det tekniske resultatet 2037 millioner SEK for første halvår 2011 mot 2056 millioner SEK for samme periode i fjor. Totalkostnadsprosenten (combined ratio) var i årets seks første måneder 92,7 prosent mot 94,1 prosent i samme periode i fjor.

- If presenterer et stabilt resultat for første halvår 2011. Årets vinter var noe mildere enn 2010 og vi er tilbake på det resultatnivået vi har vært vant til gjennom flere år, sier konsernsjef i If, Torbjörn Magnusson.

Resultatet før skatt i første halvår ble 3762 millioner SEK mot 3288 millioner SEK i samme periode i fjor.

Det tekniske resultatet for If i andre kvartal 2011 ble 1154 millioner SEK mot 1383 millioner SEK i 2. kvartal i fjor. Totalkostnadsprosenten i 2. kvartal var 91,1 prosent mot 89,9 prosent i samme perioden i fjor. Resultatet før skatt for 2. kvartal i år ble 1804 millioner SEK mot 2031 millioner SEK i 2. kvartal i fjor.

Ifs eierskap i Topdanmark passerte 20 prosent i løpet av 2. kvartal 2011 og Topdanmark presenteres nå som et interesseselskap. I virksomhetsresultatet for If i andre kvartalet inngår dermed et nettobidrag på 29 millioner SEK som er Ifs andel av Topdanmarks forventede resultat etter amortering av immaterielle verdier koblet til interesseselskapet.

Ifs norske virksomhet

If har virksomhet i hele Norden og Baltikum. Det tekniske resultatet for den norske virksomheten i If var i første halvår 716 millioner SEK mot 747 millioner SEK i samme periode i fjor. Totalkostnadsprosenten ble i halvårsperioden 93,1 prosent mot 94,2 prosent i samme periode i fjor.

For andre kvartal i år var det tekniske resultatet for den norske virksomheten i If 463 millioner SEK mot 828 millioner SEK i 2. kvartal i fjor. Totalkostnadsprosenten for perioden april-juni 2011 ble 89,9 prosent mot 81,0 i samme periode i fjor.

- If har et godt resultat i Norge til tross for det konkurranseintensive markedet i landet. En lav skadeinflasjon har vært gunstig for forsikringsnæringen gjennom en periode, men nå peker Ifs og andre observatørers prognoser på at inflasjonen kan skyte fart igjen, sier Torbjörn Magnusson.

Sampos resultat

If inngår i finanskonsernet Sampo. Sampokonsernets resultat før skatt for april-juni 2011 var 369 millioner euro mot 334 millioner euro i samme periode i fjor. Resultatet pr. aksje for andre kvartalet 2011 ble 0,55 euro mot 0,48 euro i samme periode i fjor.

Lysaker, 10. august 2011.

Kontakt: Informasjonsdirektør Jack Frostad, mobil 928 26 255.

If Skadeforsikring er Nordens ledende skadeforsikringsselskap med cirka 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum. Ifs premieinntekter var i 2010 ca. 40 milliarder svenske kroner og antall ansatte er 6 900. If inngår i finanskonsernet Sampo Abp.

Tags:

Multimedia

Multimedia