Hard vinter dro ned If-resultatet i Norge

Den harde vinteren gjorde at If Skadeforsikring fikk et svakere resultat i første kvartal 2010 sammenlignet med samme periode i fjor. Ifs norske virksomhet er sterkt berørt av vinterskadene.

Det tekniske resultatet for Ifs virksomhet i alle land for januar-mars 2010 ble 673 millioner svenske kroner (SEK) sammenlignet med 1152 millioner SEK i første kvartal i fjor. Totalkostnadsprosenten for første kvartal ble 98,2 prosent mot 94,2 prosent i samme periode i fjor. - Den tøffe vinteren har kostet If 700 millioner SEK i ekstra skadeutbetalinger. Selv om det er et betydelig beløp, er denne typen skadetopper en del av et forsikringsselskaps virksomhet. Forsikring er til for å beskytte kundene når det hender noe alvorlig. Dette gir oss i If en mulighet til virkelig å vise kundene at de har valgt riktig forsikringsselskap, sier konsernsjef Torbjörn Magnusson i If. Ifs resultat før skatt ble i første kvartal 1257 millioner SEK mot 1593 millioner SEK i samme periode i fjor. Ifs norske virksomhet If har virksomhet i hele Norden og Baltikum. Det tekniske resultatet for den norske virksomheten i If ble i årets tre første måneder -81 millioner SEK mot 222 millioner SEK i første kvartal i fjor. Totalkostnadsprosenten i Norge ble 107,5 prosent mot 99,6 prosent i samme periode i fjor. Ifs skadeprosent i Norge økte med 9,6 prosentpoeng til 85,3 prosent i første kvartal sammenlignet med samme periode i fjor. Kostnadsprosenten sank i samme periode med 1,7 prosentpoeng til 22,3 prosent. - Norge er sterkt berørt av vinterskadene. Eksempelvis økte eiendomsskadene for privatkunder i Norge med 22 prosent i første kvartal i år sammenlignet med samme kvartal i fjor. Til dette kommer et antall internasjonale storskader - først og fremst knyttet til jordskjelvet i Chile - som påvirker Ifs resultat i Norge, sier Torbjörn Magnusson. Sampos resultat If inngår i finanskonsernet Sampo. Sampokonsernets resultat før skatt for januar-mars 2010 ble 287 millioner euro mot 169 millioner euro i samme periode i fjor. Resultat pr. aksje for første kvartal 2010 ble 0,44 euro mot 0,23 euro i første kvartal i fjor. If Skadeforsikring, 5. mai 2010.

Tags:

Dokumenter og linker