If satser i markedet for tjenestepensjon

Pressemelding 10. september 2005 If satser i markedet for tjenestepensjon If Skadeforsikring går inn i markedet for obligatorisk tjenestepensjon i Norge. - Mange av Ifs 120.000 bedriftskunder i Norge har i dag ingen pensjonsordning for sine ansatte. Når myndighetene nå forbereder å innføre "obligatorisk tjenestepensjon" fra 1. januar 2006 vil vi gå inn i dette markedet og tilby pensjonsløsninger, sier konserndirektør Ivar Martinsen i If. Banklovkommisjonen anslår at det i dag finnes omkring 130.000 bedrifter med til sammen 550.000 ansatte som ikke har tjenestepensjonsordning for sine ansatte. Som ledende forsikringsselskap på skadesiden for landets bedrifter, anser If det naturlig å gå inn i markedet for obligatorisk tjenestepensjon. Hittil har If utelukkende tilbudt sine bedriftskunder livs- og uførhetsforsikringer i tillegg til tradisjonelle skadeforsikringer. - Alle bedrifter har et forhold til et skadeforsikringsselskap, ikke alle har det til et livselskap. Vi får jevnlig pensjonsspørsmål fra våre kunder, men har hittil utelukkende valgt å tilby rene risikoprodukter og ikke spareprodukter innen livs- og pensjonsforsikring. Etter at planene om obligatoriske tjenestepensjonsordningen er blitt mer og mer kjent i næringslivet, får vi stadig oftere henstillinger fra kunder som ønsker å samle sine forsikringer ved å knytte obligatorisk tjenestepensjon til eksisterende kundeforhold i If. Ut fra ønsket om å betjene våre egne kunder best mulig er det helt naturlig for If å gå inn i det nye markedet som nå åpner seg gjennom obligatorisk tjenestepensjon. Vi blir en ny pensjonsleverandør i Norge og utfordrer dermed de etablerte pensjonsselskapene - også overfor nye kunder, sier Martinsen. - Vi er i gang med de nødvendige forberedelser slik at vårt tjenestepensjonstilbud kan være klart for markedet fra nyttår. Selv om obligatoriske tjenestepensjon innføres fra 1. januar 2006, har bedriftene tid på seg frem til utgangen av 2006 med å etablere ordningene sine, sier Ivar Martinsen. Kontaktpersoner: Informasjonsrådgiver Anne Vinje Stølann, mobil 93480170 Informasjonsdirektør Jack Frostad, mobil 92826255 If Skadeforsikring er Nordens ledende skadeforsikringsselskap med cirka 3,8 millioner kunder i Norden og Baltikum. Ifs premieinntekt i 2004 var 38 milliarder svenske kroner. Antall ansatte er 6 800 hvorav cirka 1 800 i Norge. If inngår i finanskonsernet Sampo Plc. ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no

Om oss

If forsikrer alt som betyr noe i livet: mennesker, dyr, boliger, biler og mye mer. Vi hjelper også bedrifter slik at de kan fungere som normalt selv om de skulle få en skade. Takket være våre 6 800 dyktige medarbeidere kan 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum føle seg trygge på at de vil få den hjelpen de trenger - hvis noe skulle skje.