If Skadeforsikring styrker sin OTP-satsing


Lysaker 9. oktober 2006


If Skadeforsikring styrker sin OTP-satsing

If Skadeforsikring utvider nå sin satsing på Obligatorisk Tjenestepensjon (OTP) ved å tilby tilleggsforsikringer som omfatter både uførhet og barnepensjon.

- If gikk inn i markedet for Obligatorisk Tjenestepensjon fra nyttår for å kunne tilby OTP til de av våre ca. 120.000 bedriftskunder i Norge som fra før ikke hadde noen pensjonsordning for sine ansatte, sier konserndirektør Ivar Martinsen i If.

-Mange bedrifter har vært avventende til å inngå OTP-avtale i første halvår. Nå er det imidlertid langt større trykk i markedet, og bedriftene har bare 2006 på seg til å få på plass pensjonsavtale for de ansatte. Størstedelen av bedriftene dette gjelder har ennå ikke inngått avtale, så det blir en travel høst både for forsikring og bedriftene, sier Ivar Martinsen.

Handelsbanken Liv blir ny systemleverandør
Når If nå utvider sitt produkttilbud med mulighet for uførepensjon og barnepensjon knyttet til OTP, skjer det samtidig et skifte av leverandør for tekniske systemløsninger. If har nå inngått avtale med Handelsbanken Liv om distribusjon og systemløsninger som raskt skal tilpasses hele OTP-satsingen i If.

- Da vi i fjor høst besluttet å gå inn i OTP-markedet var det tidsmessig avgjørende for oss at vi fra nyttår i år hadde systemløsninger vi kunne møte markedet med. Sampo Liv bisto oss med de løsningene vi trengte fra dag èn som ny pensjonsleverandør i Norge.

Når vi nå utvider tilbudet med nye tilknytningsprodukter er det hensiktsmessig å etablere en ny teknisk plattform. Avtalen med Handelsbanken Liv gir oss stor fremtidig fleksibilitet både på produktsiden og når det gjelder forvaltning, sier Ivar Martinsen.

--------------------------------------

Kontaktpersoner:
Informasjonsdirektør Jack Frostad, If Skadeforsikring +47 92826255

If Skadeforsikring er Nordens ledende skadeforsikringsselskap med cirka 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum. Ifs premieinntekter var i 2005 37 milliarder svenske kroner og antall ansatte er 6 600. If inngår i finanskonsernet Sampo Plc.
------------------------------------------------------------
Informasjonen er sendt gjennom Observer http://www.waymaker.no

Om oss

If forsikrer alt som betyr noe i livet: mennesker, dyr, boliger, biler og mye mer. Vi hjelper også bedrifter slik at de kan fungere som normalt selv om de skulle få en skade. Takket være våre 6 800 dyktige medarbeidere kan 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum føle seg trygge på at de vil få den hjelpen de trenger - hvis noe skulle skje.