If styrket sitt halvårsresultat i Norge

If Skadeforsrikring Pressemelding 10. 08. 2006 If styrket sitt halvårsresultat i Norge Resultatet for den norske forsikringsvirksomheten i If økte til 796 millioner norske kroner for første halvår 2006 fra 746 millioner norske kroner for samme periode i fjor. Ifs totale forsikringsvirksomhet fortsatte å utvikle seg positivt gjennom første halvår 2006. Det tekniske resultatet økte med 10 prosent til 1 893 millioner NOK mot 1 813 millioner i samme periode i fjor. Totalkostnadsprosenten (combined ratio) er forbedret til 91,7 prosent fra 92,9 prosent i samme periode i fjor. Resultatet ble 1 516 millioner NOK (3 060 i 1. halvår 2005). Nedgangen er direkte koblet til vårens børsfall og stigende renter. Investeringsresultatet sank til 624 millioner NOK (2 300). - If går bra. Lønnsomheten i forsikringsvirksomheten øker fra et allerede meget godt nivå. Våre nysatsinger i personforsikringsområdet har vært vellykkede samtidig som den interne effektiviteten er ytterligere styrket, sier konsernsjef Torbjörn Magnusson i If. Norske resultater Resultatet for den norske forsikringsvirksomheten ble i første halvår 796 millioner NOK (746). Totalskostnadsprosenten (combined ratio) i Norge ble 88,8 prosent - en forbedring fra 90,1 prosent i samme periode i fjor. Etter en lengre periode med generelt gunstig skadeutvikling i Norge, økte skadene igjen i de fleste skadetyper i årets tre første måneder. Selv om skadebildet er noe gunstigere i 2. kvartal i forhold til 1. kvartal, registrerer If flere storskader både i bedrifts- og privatmarkedet. Likevel leverer Ifs norske virksomhet et sterkt halvårsresultat. Nye produkter og styrket kundeservice - Nye produkter og styrket kundeservice er prioriterte områder for If, sier konserndirektør for privatmarkedet i If, Line M. Hestvik. Hun fremhever Ifs suksess med personforsikringer og spesielt barneforsikringer. - Med 45.000 solgte barneforsikringer hittil styrker vi stadig vår markedsposisjon. Nå står ungdomssegmentet for tur, og salget av et nytt ungdomsprodukt er igangsatt, sier Hestvik. - Antall skader i en del massemarkeder har sunket de siste årene. Vi ser likevel fortsatt et stort behov for aktivt å prioritere skadeforebyggende arbeid og å yte gode service- og hjelpefunksjoner for de som har skader, sier Hestvik. Retten til å bytte forsikringsselskap midt i et forsikringsår med en måneds varsel kom fra nyttår. Hestvik mener dette øker konkurransen ytterligere. - Det er flere som bytter forsikringsselskap etter at nyordningen kom. Omfanget er imidlertid omtrent som forventet og på ingen måter dramatisk, sier Hestvik. Tøffere kamp om bedriftskundene Konserndirektør for bedriftsmarkedet i If, Ivar Martinsen, kommenterer at kampen om bedriftskundene i Norge er økende. - Samtidig ser vi en viss økning på skadesiden. Det er spesielt storskadene som øker i antall og omfang. Fra før vet vi at en slik utvikling gjerne kommer i tider med høykonjunktur, sier Martinsen. - I næringslivsmarkedet vil vi ytterligere intensivere vår innsats innen skadeforebygging og risikovurdering slik at vi fortsatt kan levere gode resultater i et stadig mer krevende marked, sier Martinsen. Sampo If inngår i finanskonsernet Sampo PLC. Sampokonsernets resultat før skatt for første halvår 2006 ble 558 millioner euro (632). Resultat pr. aksje ble 0,71 euro (0,81). -------------------------------------------- Kontaktperson: Informasjonsdir. Jack Frostad, mobil 0047 92826255 If Skadeforsikring er Nordens ledende skadeforsikringsselskap med cirka 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum. Ifs premieinntekter var i 2005 37 milliarder svenske kroner og antall ansatte er 6 600. If inngår i finanskonsernet Sampo Plc. ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no

Om oss

If forsikrer alt som betyr noe i livet: mennesker, dyr, boliger, biler og mye mer. Vi hjelper også bedrifter slik at de kan fungere som normalt selv om de skulle få en skade. Takket være våre 6 800 dyktige medarbeidere kan 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum føle seg trygge på at de vil få den hjelpen de trenger - hvis noe skulle skje.