If vil ha påbud om vinterdekk

Søndag kveld var det igjen speilglatte veger i Sør-Norge og mange ulykker. If Skadeforsikring ber nå Samferdselsdepartementet om å innføre et påbud om vinterdekk for alle bilister i vinterhalvåret. I dag er det fullt lovlig å kjøre med sommerdekk hele året, noe If mener er en stor risiko.

- Vi ønsker en slutt på den gamblingen nordmenn driver med gjennom vinterhalvåret. Det ser ut til at klarere bestemmelser er den beste veien å gå, sier Line M. Hestvik, konserndirektør hos If Skadeforsikring.

Farlig vinterføre

Gjennom flere år har If Skadeforsikring undersøkt hvor stor andel av ulykkesbilene vinterstid som har sommerdekk. Sist vinter var dette 14 prosent av bilene forsikret i If.

- Med bakgrunn i disse tallene mener vi at hele 15.000 biler med sommerdekk er involvert i ulykker på norske veier i vinterhalvåret. De materielle kostnadene til dette kan være så mye som en halv milliard kroner. Samfunnskostnadene, og i verste fall tap av menneskeliv, kommer i tillegg til dette, sier Hestvik.

Fritt fram for sommerdekk

Det er i dag ingen forskrifter som påbyr bruk av vinterdekk i vinterhalvåret og kjøretøyforskriftene inneholder kun et punkt som innebærer et indirekte påbud: “Kjøretøy må ikke brukes uten at det er sikret tilstrekkelig veggrep i forhold til føret, om nødvendig ved bruk av vinterdekk med eller uten pigger, kjetting eller lignende.”

- Dette innebærer at det er opp til føreren å vurdere om kjøretøyet har tilstrekkelig sikkert veigrep med de dekkene man bruker.  Dette mener vi er en viktig årsak til at mange bilister unnlater å skifte til vinterdekk og derfor utgjør en fare for seg selv og andre i trafikken. If mener derfor at vårt forslag vil være viktig for å trygge liv og helse på norske veier vinterstid, sier Line M. Hestvik.

Venter på snøen

Hvert år kommer snøen og glatta overraskende på oss nordmenn, til tross for gjentatte advarsler. En ny undersøkelse som Norstat har gjennomført for If Skadeforsikring i oktober og november 2010, bygger oppunder dette. Den avdekker at hver fjerde bilist venter med å skifte dekk til etter den første snøen eller isen har lagt seg på veiene. Det er bileiere med piggdekk som venter lengst med å skifte.

- Dette er jo selvsagt alt for høye tall. Undersøkelsen vår viser at noe må gjøres. Det mangler i alle fall ikke på varsler om nedbør rundt det første snøfallet, sier Line M. Hestvik.

Orker ikke, gidder ikke

Hun lar seg overraske over grunnene folk oppgir for ikke å skifte i tide, eller ikke skifte i det hele tatt. Folk sier de ikke vil skifte for tidlig, de vil vente til de må, og de synes det er vanskelig å beregne når snøen og glatta kommer.

Tallene viser at mange av dem som venter, satser på at det går bra. 12 % av bilistene sier de ser på dekkskifte som et ork (blant de under 30 år er andelen 23 %) og oppgir det som grunn til å vente, eller ikke skifte. Noen sier også det er for dyrt med to sett dekk.

- Uansett unnskyldning er det ingen gode grunner for ikke å passe på vår felles sikkerhet. Vi håper derfor at Samferdselsdepartementet studerer vårt forslag nøye, sier Ifs konserndirektør.

2 % av bilistene sier de kjører på sommerdekk året rundt, mens 3 % oppgir i undersøkelsen at de bruker helårsdekk.

Informasjonssjef Jon Berge, tlf: 905 98 680, e-post: jon.berge@if.no.

Om oss

If forsikrer alt som betyr noe i livet: mennesker, dyr, boliger, biler og mye mer. Vi hjelper også bedrifter slik at de kan fungere som normalt selv om de skulle få en skade. Takket være våre 6 800 dyktige medarbeidere kan 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum føle seg trygge på at de vil få den hjelpen de trenger - hvis noe skulle skje.

Multimedia

Multimedia