Korrigert melding: Utmerket for If i Norge tross mange store brannskader

- If Skadeforsikring går utmerket i Norge, sier konsernsjef Torbjörn Magnusson. If i Norge fikk i 2008 et teknisk resultat på 1684 millioner svenske kroner mot 1937 millioner svenske kroner året før. Nedgangen i resultatet henger først og fremst sammen med en betydelig økning i antall større branner i Norge.

Ifs tekniske resultat for 2008 i alle land ble 5273 millioner svenske kroner mot 5226 millioner SEK for 2007. Ifs resultat før skatt for hele året ble 5337 millioner SEK mot 5009 millioner SEK året før. Investeringsresultatet ble 3162 millioner SEK mot 2461 i 2007.

Totalkostnadsprosenten (Combined Ratio) i Norge ble i fjor 93,3 prosent mot 89,8 prosent året før. For hele If ble totalkostnadsprosenten i fjor 91,8 prosent mot 90,6 prosent i 2007.

If går utmerket i Norge
If har virksomhet i hele Norden og Baltikum. Det tekniske resultatet for Ifs norske virksomhet i 4. kvartal isolert ble 531 millioner SEK mot 605 millioner SEK i fjor. Totalkostnadsprosenten i 4. kvartal var 90,1 prosent mot 87,5 prosent i samme periode året før.

- Det norske forsikringsresultatet er også i år utmerket, til tross for hard konkurranse og betydelig flere storskader enn i et normalår. Salgsutviklingen var også fremgangsrik i fjor. Vi observerer imidlertid at skadeinflasjonen i Norge, altså kostnadene for bl.a. reparasjoner av biler og bygninger, har vært høy under deler av fjoråret og har heller ikke avtatt igjennom fjerde kvartal, sier konsernsjef Torbjörn Magnusson i If.

If i Norge hadde i fjor en kostnadsprosent på 22,6prosent mot 22,8% i 2007. Skadeprosenten økte i samme periode med 3,7 prosentpoeng til 70,7 prosent som følge av mange store brannskader – spesielt i bedriftsmarkedet.

4. kvartal
Det tekniske resultatet for hele Ifs virksomhet i fjerde kvartal 2008 ble 1331 millioner SEK mot 1489 millioner SEK i 2007. Totalkostnadsprosenten (Combined Ratio) var 91,9 prosent i fjerde kvartal mot 89.8 prosent i 2007. Resultatet før skatt i fjerde kvartal ble 1578 millioner SEK mot 986 millioner SEK i samme periode året før.

Ifs investeringer påvirkes i en viss grad av fallet i finansmarkedene, selv om aksjeandelen i porteføljen ble holdt lav gjennom hele fjoråret. Solvensgraden, som beregnes ut fra dagens markedsverdi på eiendeler, var 66 prosent ved årets slutt mot 71 prosent året før.

Meget tilfredstillende
- Det er meget tilfredstillende at vi kan vise en slik stabilitet i en urolig omverden. For femte året på rad får vi et veldig sterkt forsikringsresultat, og igjen er totalkostnadsprosenten langt bedre enn våre langsiktige mål, sier konsernsjef Torbjörn Magnusson i If.

- En av idèene med If er at vi gjennom vår nordiske organisering kan jevne ut variasjoner mellom forskjellige markeder. Her er 2008 et typisk eksempel der flere store forsikringsskader i eksempelvis Norge balanseres av en mer fordelaktig utvikling i andre land.

Sampo
If inngår i finanskonsernet Sampo. Samkokonsernets resultat før skatt ble 206 millioner euro for oktober-desember 2008 mot 160 millioner euro for samme periode 2007. Fortjeneste pr. aksje for fjerde kvartal 2008 ble 0,27 euro mot 0,20 euro i samme periode i 2007.


Kontaktperson:
Jack Frostad, informasjonsdirektør, mobil 92826255

----------------------------------------------
If Skadeforsikring er Nordens ledende skadeforsikringsselskap med cirka 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum. Ifs premieinntekter var i 2008 vel 39 milliarder svenske kroner og antall ansatte er 6 900. If inngår i finanskonsernet Sampo Plc.