Krasjer i påskekøen

Report this content

Stor trafikk, stress og mangel på konsentrasjon fører til køulykker i påsketrafikken, viser statistikk fra If Skadeforsikring.

I påsken er det flest personskader i forbindelse med påkjørsler bakfra og eneulykker, viser en analyse If har gjort av egen skadestatistikk.

– Selv om det det er flere personskader i påskeutfarten, er de heldigvis mindre alvorlige enn på midtukedagene og i helgene ellers, sier Marit Krohg, rådgivende lege i If Skadeforsikring.

9 av 10 personskader som er meldt inn til forsikringsselskapet i påsken er lite alvorlige. For helgene ellers i året er til sammenligning 7 av 10 personskader av liten alvorlighetsgrad.

– Påkjørslene bakfra skyldes ofte stor trafikk, manglende konsentrasjon hos fører og stress i kjøresituasjonen. Det er gjerne mange som sitter i bilen, og dette kan gjøre sjåføren mindre konsentrert. Dermed øker risikoen for ulykker i påskekøen. Mange holder også altfor kort avstand til bilen foran, sier Krohg.

De seks påskeutfartsdagene - fredag og lørdag før palmesøndag, onsdag før skjærtorsdag og 1., 2. og 3. påskedag - er sammenlignet med seks midtukedager før og etter påske. Også seks helgedager – lørdager og søndager – før og etter påsken er med i sammenligningen.

Husk å pakke bilen fornuftig. Løse gjenstander som flyr gjennom lufta blir mange ganger tyngre ved en bråstopp.

– Selv små gjenstander som brusflasker og nettbrett kan treffe de som sitter inni bilen med stor kraft ved oppbremsing, understreker kommunikasjonsrådgiver Sigmund Clementz i If Skadeforsikring. 

En gjenstand vil få et trykk på opptil 50 ganger gjenstandens vekt ved en bråstopp i 50 km/t. En halvliter brus vil altså tilsvare 25 kg om den kommer susende bakfra ved en slik hastighet.

For mer informasjon og intervjuer:

Kommunikasjonsrådgiver Sigmund Clementz, tlf: 98 24 98 05, e-post: sigmund.clementz@if.no
Rådgivende lege Marit Krohg, telefon 93 40 38 26

If Skadeforsikring er Nordens ledende skadeforsikringsselskap med cirka 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum. Ifs premieinntekter var i 2011 ca. 40 milliarder svenske kroner og antall ansatte er 6 300. If inngår i finanskonsernet Sampo Abp.

Tags:

Multimedia

Multimedia