Lastebileiere setter fartssperrene frivillig til 80 km i timen

Gjennom frivillige tiltak skal lastebilnæringen nå få farta ned på Riksveg 3 gjennom Østerdalen. Statsråd Magnhild Meltveit Kleppa ga i dag startsignalet til prøveprosjektet ”På riktig side” som innebærer at fartssperrene på lastebiler justeres ned til 80 km/t.

- Et generelt redusert fartsnivå på lastebiler vil utvilsomt gi verdifulle sikkerhetsmarginer som igjen vil redusere antall storbilulykker, sier forbundsleder Per Madsen i Norges Lastebileier-Forbund og konserndirektør Ivar Martinsen i If Skadeforsikring, som står i spissen for prosjektet. Begge fremhever at støtten til prosjektet fra statsråd Magnhild Meltveit Kleppa og Statens Vegvesen understreker betydningen og viktigheten av tiltaket.

Det er Norges Lastebileier-Forbund sammen med forbundets forsikringspartner – If Skadeforsikring – som har igangsatt prøveprosjektet ”På riktig side”. Prosjektet er helt unikt ettersom det her er en transportnæring som på helt selvstendig basis går inn for frivillige tiltak som skal redusere fartsnivået på ulykkesbelastede veier. 

- Det er et alvorlig og dystert faktum at 36 personer er drept på Riksveg 3 i Østerdalen gjennom de siste 10 årene. Det går mye tungtrafikk på Riksveg 3 og ulykker på denne veien får ofte alvorlige konsekvenser p.g.a. høy fart. Det passer derfor godt å bruke storbiltrafikken gjennom Østerdalen som testobjekt i aksjonen for å få fartssperrene på lastebilene justert til 80 km/t. Blir dette vellykket er det naturlig at vi gjennomfører ”På riktig side” i større skala, sier forbundsleder Per Madsen i Norges Lastebileier-Forbund.

Prøveprosjektet har fått en meget god start. - Vi hadde planlagt å starte med 10 bedrifter, men har fått henvendelse fra mange flere som vil være med. Fra starten har vi nå med 20 transportbedrifter med tilsammen 250 biler som alle får fartssperrene satt til 80 km/t. Vi opplever at stadig nye lastebileiere kontakter oss for å få bli med i prøveprosjektet, kommenterer Madsen i NLF.

- Som forsikringspartner for Norges Lastebileier-Forbund kommer If tett på ulykker, og vi er godt kjent med påkjenningene disse ulykkene påfører alle involverte. Dette gjør inntrykk, sier konserndirektør Ivar Martinsen i If Skadeforsikring.

Konsekvensene og omfanget av ulykker med tunge kjøretøy innblandet blir fort meget alvorlige.

– Tall fra Statens Vegvesen, fastslår at lastebilen og lastebilsjåførene bare har skyld i 1 av 3 av de dødsulykkene som de er involvert i, men når ulykker medfører tap av menneskeliv blir skyldspørsmålet bare en liten del av helheten. NLF og If har siden 1974 samarbeidet tett i flere prosjekter for å redusere antall storbilulykker. Fra en større studie vet vi at den menneskelige faktoren er årsaken til 85% av storbilulykkene. Det er derfor mye å hente gjennom prosjektet, og If går gjerne sammen med lastebileierforbundet for å bringe forsøksprosjektet videre til et landsdekkende tiltak, sier Martinsen i If. 

I en undersøkelse som nylig er gjennomført for Lastebileier-Forbundet og If sier mer enn 9 av 10 at det er viktig å øke sikkerheten rundt lastebiltrafikken. Hver tredje person i undersøkelsen mener det vil føre til færre ulykker hvis fartssperrer på lastebiler justeres til 80 km/t. 

På lastebilene viser speedometeret alltid korrekt fart, i motsetning til på personbilene som ofte kjører saktere enn speedometeret viser. Lastebilene må kontrollere speedemeteret annethvert år.

Elverum, 7. september 2010.

Kontaktpersoner:

Regionsjef Guttorm Tysnes, Norges Lastebileier-Forbund, Hedmark og Oppland. Tlf: 957 74 761. Epost: hedopp@lastebil.no.

Informasjonssjef Jon Berge, If Skadeforsikring. Tlf: 905 98 680. Epost: jon.berge@if.no.