Lastebileiere vil spare liv gjennom lavere fart

Stadig flere lastebileiere justerer nå ned fartssperrene på lastebilene sine til 80 km/t, gjennom et spennende prøveprosjekt. Pionerprosjektet ”På riktig side” skal gi lavere lastebilfart, økt sikkerhet og færre trafikkdrepte.

”På riktig side” har sitt utspring i den alvorlige trafikksituasjonen på Riksveg 3 gjennom Østerdalen, der 36 mennesker er omkommet de 10 siste årene. Statsråd Magnhild Meltveit Kleppa åpnet prosjektet denne høsten.

Frivillig ned i fart

De fleste transportbedriftene som allerede har sluttet seg til, hører hjemme i Trøndelag, Hedmark og Oppland, og er til daglig storbrukere av Riksveg 3. Det de konkret gjør, er å justere ned fartssperrene på lastebilene sine til 80 km/t, mot normalt 90 km/t.

- Et generelt redusert fartsnivå på lastebiler vil utvilsomt gi verdifulle sikkerhetsmarginer. Det igjen vil redusere antall storbilulykker, sier adm.dir. Olav Slaatsveen i Norges Lastebileier-Forbund (NLF). Han markerte utvidelsen av prøveprosjektet under et større sjåførtreff i Trondheim 6. november.

 Unikt prosjekt

Det er NLF sammen med forbundets forsikringspartner – If Skadeforsikring – som har igangsatt ”På riktig side”. Prosjektet er helt unikt ettersom det her er en transportnæring som på helt selvstendig basis går inn for frivillige tiltak som skal redusere fartsnivået på ulykkesbelastede veier. 

- Det er ikke tilfeldig at vi har valgt Riksveg 3 for dette prøveprosjektet. Det dystre faktum er at 36 personer er drept der de 10 siste årene. Det går mye tungtrafikk på Riksveg 3 og ulykker på denne veien får ofte alvorlige konsekvenser p.g.a. høy fart, sier Slaatsveen. 

Meget god start

Prøveprosjektet har fått en meget god start. De transportbedriftene som er med har samlet omkring 300 lastebiler som alle får fartssperrene satt til 80 km/t. 

- Blir dette vellykket er det naturlig at vi gjennomfører ”På riktig side” i større skala. Vi ser allerede at interessen er økende blant våre medlemmer i andre deler av landet også, sier Olav Slaatsveen i NLF.

Alvorlige konsekvenser

- Som forsikringspartner for NLF kommer If tett på ulykker, og vi er godt kjent med de store påkjenningene disse ulykkene påfører alle involverte. Dette gjør inntrykk, sier ansvarlig for avtalen med NLF, salgssjef Olav Viken i If Skadeforsikring.

- Konsekvensene og omfanget av ulykker med tunge kjøretøy innblandet blir fort meget alvorlige. NLF og If har siden 1974 samarbeidet tett i flere prosjekter for å redusere antall storbilulykker. Fra en større studie vet vi at den menneskelige faktoren er årsaken til 85 prosent av storbilulykkene. Det er derfor mye å hente gjennom prosjektet, og If går gjerne sammen med forbundet for å bringe forsøksprosjektet videre til et landsdekkende tiltak, sier Viken i If.

 Ny undersøkelse

I en undersøkelse som nylig er gjennomført for NLF og If sier mer enn 9 av 10 at det er viktig å øke sikkerheten rundt lastebiltrafikken. Hver tredje person i undersøkelsen mener det vil føre til færre ulykker hvis fartssperrer på lastebiler justeres til 80 km/t. 

Speedometeret på lastebiler viser alltid korrekt fart, i motsetning til på personbilene som ofte kjører saktere enn speedometeret viser. Lastebilene må kontrollere speedometeret annethvert år.

Trondheim, 6. november 2010.

Kontaktpersoner:

Regionsjef Roar Melum, NLF Trøndelag, 93 00 65 91.

Regionsjef Guttorm Tysnes, NLF Hedmark og Oppland, 957 74 761.

Salgssjef Olav Viken, If Skadeforsikring, 922 53 946.

Informasjonsdirektør Jack Frostad, If Skadeforsikring, 928 26 255.

Om oss

If forsikrer alt som betyr noe i livet: mennesker, dyr, boliger, biler og mye mer. Vi hjelper også bedrifter slik at de kan fungere som normalt selv om de skulle få en skade. Takket være våre 6 800 dyktige medarbeidere kan 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum føle seg trygge på at de vil få den hjelpen de trenger - hvis noe skulle skje.