Nå er det farlig til fots

Ut i trafikken? Pass opp - november er årets farligste måned for fotgjengere, viser fersk analyse.

Det er forsikringsselskapet If som har analysert egen personskadestatistikk fra 2007 til 2012. Der går det frem at flest personskader på fotgjengere skjer i november.

– Alvorlighetsgraden er blant de høyeste av personskadene vi får meldt inn, påpeker Emma Elisabeth Vennesland, ass. informasjonsdirektør i If Skadeforsikring.

Året sett under ett topper personer over 50 år, spesielt kvinner, og unge gutter fotgjengerskadene til forsikringsselskapet If. Men i november er menn på skadetoppen.

– Kanskje er det julebordene som gjør at mennene parkerer bilen hjemme og tar bena fatt, spør Vennesland.

Utsatte kvinner

November er en mørk måned i utgangspunktet, med mye regn og sleipe kjøreforhold. Mørke og glatt veibane kompliserer for både bilister og fotgjengere i trafikken, sammen med vått løv på fortau og i veibanen. Det skaper ekstra utfordringer.

- Personer over 50 år er altså overrepresentert i ulykker hvor fotgjengere blir skadet, spesielt kvinner. Nærmere 4 av 10 som rammes av fotgjengerskade tilhører denne gruppen. Også de yngste fotgjengerne er utsatt, spesielt gutter, og står for nærmere 2 av 10 av fotgjengerskadene, sier Marit Krohg, rådgivende lege i If.

I følge Krohg er fotgjengerskadene betydelig mer alvorlige enn øvrige personskader totalt. Hele 55 prosent av fotgjengerskadene kommer i kategori alvorlig, mot 20 prosent i øvrige personskader i trafikken. Beina er mest utsatt for skader i fotgjengerulykker (42,9 prosent), dernest hodet (14 prosent) og skulder/arm/hånd (12,8 prosent), sier Krohg.

Kommer brått på

Fire av ti nordmenn har vært nær ved å kjøre på fotgjengere uten refleks, viser en undersøkelse If Skadeforsikring gjennomførte nylig.

En person med refleks er synlig på 140 meters hold i nærlysene fra en bil. En bilist som kjører i 50 km/t har dermed rundt 10 sekunder på å styre unna fotgjengeren. Uten refleks har bilisten bare 2 sekunder på seg i samme farten og med nærlys.

– Bilistene må være ekstra aktpågivende i de mørke månedene, men også vi som fotgjengere må ta et ansvar for egen sikkerhet. Det gjør vi ved å bruke refleks og opptre varsomt i trafikken, sier Emma Elisabeth Vennesland i If.

– Vi er blitt flinke til å passe på at de minste barna har på seg refleks. Men så snart barna blir så store at de begynner å gå ut alene, glemmer foreldrene å følge opp, og refleksbruken synker, sier Marit Krohg.

Vi er flinkere til å bruke refleks når vi er ute og trener eller går tur, enn når vi går i butikken eller utfører andre dagligdagse gjøremål.

– Det er nettopp på hverdagslige ærender mange ulykker skjer. Bruker du refleks, reduserer du risikoen for å bli skadet i trafikken med hele 85 prosent. Refleks er en billig livsforsikring, sier Marit Krohg i If.

Oslo, 13. november 2013

For mer informasjon og intervjuer:

Ass. informasjonsdirektør Emma Elisabeth Vennesland, mobiltlf 92 89 37 19 eller emma-elisabeth.vennesland@if.no

If Skadeforsikring er Nordens ledende skadeforsikringsselskap med cirka 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum. Ifs premieinntekter var i 2012 ca. 40 milliarder svenske kroner og antall ansatte er 6 200. If inngår i finanskonsernet Sampo Abp.

Tags:

Multimedia

Multimedia