Nordlendingene "sto han av" i stormbygene

If Skadeforsikring har så langt registrert mer enn 50 skader etter stormen Ask som gikk over Nord-Norge tirsdag kveld og natt til onsdag.

Skadesenterleder Ann Tove Heitmann hos If i Tromsø konstaterer at nordlendingene ”sto han av” i stormbygene denne gangen også. - Vel 50 skadesaker så langt bare for If Skadeforsikring kan indikere at det foreløpig er tale om et par hundre skader totalt i landsdelen. Etter så kraftig vind over det meste av landsdelen er dette samlet sett ikke en stor naturskadehendelse – forholdene tatt i betraktning. Vi har naturligvis for øyeblikket ikke full oversikt over alt som har skjedd rundt i de tre nordligste fylkene, men hadde antallet skader vært langt større ville vi merket større pågang til vårt skadesenter, sier Ann Tove Heitmann, som likevel venter jevnt innsig av skader i dagene som kommer. - Mange bygg kan fortsatt ha skader uten at eieren har oppdaget det. Dette kan gjelde hytter og fritidsboliger hvor eierne ikke har rukket å sjekke forholdene ennå, sier Heitmann. De fleste skadene If har registrert har inntruffet i Lofoten, Vestfjordområdet og i Vesterålen. Tak har blåst av bygninger og forårsaket skader på andre bygninger, eiendeler og biler. Bygg som er under oppføring eller reparasjon og utbedringer er spesielt skadeutsatt under slike forhold. En del bygninger har fått vanninntrengning gjennom vegger og tak i vindværet. Samtidig som skadene registreres er If sammen med sine partnere i gang med å prioritere skadetakseringen og utbedringsarbeidet. – I første omgang er det viktig å få en rask sikring av verdier i de bygninger som har fått skader. Stormskadene dekkes av den naturskadeforsikringen som alle nordmenn automatisk har i tilknytning til sine bygningsforsikringer. Biler, fritidsbåter og campingvogner har også fått skader under stormen. Slike gjenstander er imidlertid unntatt fra den naturskadeforsikringen som dekker skader på bygninger. For å få dekket naturskader på biler, båter og campingvogner kreves det at kundene har full kaskoforsikring. Når det gjelder biler som skades i storm eller andre naturulykker ( skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd) så praktiserer If Skadeforsikring ikke bonustap på bilforsikringen, men bileier må dekke avtalt egenandel. Tromsø, 27. januar 2010

Tags:

Om oss

If forsikrer alt som betyr noe i livet: mennesker, dyr, boliger, biler og mye mer. Vi hjelper også bedrifter slik at de kan fungere som normalt selv om de skulle få en skade. Takket være våre 6 800 dyktige medarbeidere kan 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum føle seg trygge på at de vil få den hjelpen de trenger - hvis noe skulle skje.