Norske bedrifter ikke forberedt på hackere

De siste dagene har svenske bedrifter og myndigheter vært utsatt for alvorlige hackerangrep. En ny undersøkelse viser at store, norske bedrifter er dårlig forberedt på lignende angrep.

Nettsidene til den svenske regjeringen, Swedbank og sentralbanken er blant dem som er rammet. Hvis Norge skulle bli utsatt for det samme nå, er det mye som tyder på at vi har et problem.

Senest i sommer ble norske bedrifter utsatt for systematiske hackerangrep, bare i mindre omfang enn det Sverige nå opplever.

En undersøkelse utført for If Skadeforsikring viser at så mange som halvparten av bedriftene har vært utsatt for IT-innbrudd det siste året.

- Hvor store problemer dette har ført med seg for bedriftene, sier undersøkelsen ikke. Men omfanget er så stort at det er alarmerende, sier Jon Berge, informasjonssjef hos If Skadeforsikring.

Dårlig kriseberedskap

Undersøkelsen er tatt opp blant 100 norske, børsnoterte selskaper. Det er det tredje året forsikringsselskapet If gjør dette, for å avdekke sårbarhet og risiko blant norske bedrifter.

Et annet resultat fra årets undersøkelse er også egnet til bekymring. Kun 46 prosent av bedriftene sier de har utført en sårbarhetsanalyse av sine datasystemer de siste tre årene.

- Dette er ille i seg selv, Men vi utfører denne undersøkelsen i hele Norden, og den viser at Norge er versting i klassen. Alle de andre landene er klart bedre på dette, sier Berge.

Samtidig sier bedriftslederne som er spurt at nettopp IT-avbrudd er noe av det de frykter mest, sammen med økonomisk uro, naturkatastrofer og terrorhandlinger.

Vi er sårbare

I dag er vi helt avhengige av at IT-strukturen i landet fungerer godt. Vi lever og arbeider mer og mer på nettet.

- Paradokset er at den enkle hverdagen nettet innebærer, gjør oss samtidig mer utsatte for angrep. Vi trenger derfor å bli bedre forberedt. Kunnskapen om hvordan vi skal avverge og håndtere et datahavari kan være livsviktig, sier Jon Berge hos If.

For mer informasjon og intervjuer:

Informasjonssjef Jon Berge, tlf: 905 98 680, e-post: jon.berge@if.no.

If Skadeforsikring er Nordens ledende skadeforsikringsselskap med cirka 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum. Ifs premieinntekter var i 2011 ca. 40 milliarder svenske kroner og antall ansatte er 6 300. If inngår i finanskonsernet Sampo Abp.

Tags:

Multimedia

Multimedia