Påbud om vinterdekk er klokt

Samferdselsdepartementet sender nå ut et påbud om vinterdekk på høring.

- Dette er svært klokt av samferdselsministeren og vil uten tvil være med på redde flere menneskeliv på norske vinterveier, sier Elin Klakken, leder for myndighetskontakt i If Norge. If har vært i dialog med departementet i bortimot et år om denne saken.

-Våre tall viser at om lag 14 prosent av alle biler som ble rapportert inn til oss med skader om vinteren de siste årene hadde sommerdekk. Kostnadene knyttet til disse ulykkene utgjør nærmere en halv milliard bare i skade på de involverte kjøretøy. I tillegg kommer kostnader knyttet til berging og skader på infrastruktur. Men det alvorligste er selvfølgelig at trafikkulykker ofte medfører personskader og at menneskeliv går tapt. Det er derfor gledelig at Kleppa viser handlekraft i denne saken, sier Klakken.

Dagens forskrifter holder ikke

Det er i dag ingen forskrifter som påbyr bruk av vinterdekk i vinterhalvåret og kjøretøyforskriftene inneholder kun et punkt som innebærer et indirekte påbud: “Kjøretøy må ikke brukes uten at det er sikret tilstrekkelig veggrep i forhold til føret, om nødvendig ved bruk av vinterdekk med eller uten pigger, kjetting eller lignende.”

Dette innebærer at det er opp til føreren å vurdere om kjøretøyet har tilstrekkelig sikkert veigrep med de dekkene man bruker.

- Fravær av et påbud er en viktig årsak til at mange bilister unnlater å skifte til vinterdekk og derfor utgjør en fare for seg selv og andre i trafikken. Mange gambler med sin egen og andres sikkerhet og kjører på sommerdekk etter første snøfallet, men If sine tall viser også at svært mange kjører på sommerdekk hele året, sier Elin Klakken.

Vogntog utsetter andre for stor fare

Dagens regelverk gjør også at norsk politi ikke har hjemmel til å stoppe et vogntog på dårlige sommerdekk, som de vet skal over en snøbelagt fjellovergang noen kilometer unna, dersom det ikke er glatt akkurat der kontrollen foregår. Svært mange av disse vogntogene får alvorlige problemer og utsetter andre for stor fare. Tall fra Viking redningstjeneste viser at deres biler sist vinter måtte hjelpe 22.000 tunge kjøretøy på glatta.

Verst på Vestlandet

- Ideelt sett burde folk legge om til vinterdekk, men veldig mange gjør ikke det allikevel. Når vi i tillegg vet at været er mer uforutsigbart over hele landet, må lovverket strammes inn. If sine tall viser faktisk at det har vært flest ulykker på Vestlandet de siste årene.

En undersøkelse utført av Norstat i 2010 viser at bruk av vinterdekk varierer geografisk. Dårligst til å skifte til vinterdekk er bilister på Sør- og Vestlandet. Sist vinter hadde en av fem (20,9 prosent) av de skadde bilene her sommerdekkutrustning. Så kjøring på sommerdekk også i disse landsdelene er ren hasard. Vi mener at et vinterdekkpåbud vil gjøre at vinterveiene vil bli tryggere for oss alle, sier Elin Klakken i If Skadeforsikring.

Oslo, 3. februar 2012

Kontaktperson i If Skadeforsikring:

Elin Klakken, leder for myndighetskontakt, mobiltlf. 957 55 454

 

Tags:

Om oss

If forsikrer alt som betyr noe i livet: mennesker, dyr, boliger, biler og mye mer. Vi hjelper også bedrifter slik at de kan fungere som normalt selv om de skulle få en skade. Takket være våre 6 800 dyktige medarbeidere kan 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum føle seg trygge på at de vil få den hjelpen de trenger - hvis noe skulle skje.

Multimedia

Multimedia