Profitt viktigere enn brannsikkerhet: Tenk brannsikkerhet når bygg planlegges

Ved prosjektering av bolig- og næringsbygg er ofte kortsiktig profitt viktigere enn brannsikkerhet. Et bygg som ikke er planlagt med god brannsikkerhet vil sannsynligvis heller aldri få det, mener brannekspert i If.

- Eiere, arkitekter og brannrådgivere må også tenke brannsikkerhet, ikke bare kostnader, når de prosjekterer og bygger. Vi ser at brannrådgivere ofte tilpasser seg kundens ønsker, og definerer seg bort fra god brannsikkerhet, sier Arild Juell Andersen, leder for risikovurdering i If, der hans enhet risikovurderer flere tusen næringsbygg årlig. Brannvernkonferanse i Stavanger Under Brannvernkonferansen som Norsk brannvernforening arrangerer i Stavanger denne uken, vil brannprosjektering av bygg være ett av temaene under hovedkonferansen. Næringsbygg bygges for utleie Arild Juell-Andersen i If mener et av problemene med næringsbygg i dag, er at de ofte bygges for utleie, og da blir sikkerhetsnivået ofte lagt på et minimumsnivå. Det som styrer byggeprosessene er gjerne at bygget skal være rimeligst og raskest mulig ferdig, og dette har lett for å gå utover brannsikkerheten. - De som bygger i dag må i større grad tenke sikkerhet for hele byggets levetid, og ikke bare til bygget er ferdig. I dag er det ofte investorer som prosjekterer og bygger næringsbygg, som selges videre så snart ferdigattest foreligger. Da er det ny eier som må leve videre med bygningens kvaliteter og svakheter, sier Arild Juell-Andersen. Brannsikring fra ”vugge til grav” Juell-Andersen mener grunnlaget for god brannsikring gjennom hele livsløpet til et bygg må legges allerede i plan- og byggefasen. Bygningene skal tåle et langt liv, og svakheter vil følge bygget i hele dets levetid. Bygningens brannsikring kan gi brukerbegrensninger for framtidige brukere, og påvirke så vel skadeomfang og forsikringspris. Bygg blir båtopplagshaller og overnattingssteder - Det er vanskelig å få gjort noe med brannsikkerhet i et bygg når det kommer inn andre typer virksomheter enn det som bygget var planlagt for. Det bør alltid gjøres en ny risikoanalyse når bygningsmassen selges eller leies ut på nytt. Ved bruksendringer er det ikke selvsagt at nødvendig sikkerhet følger med på kjøpet. Vi har med stor bekymring sett bygg med dårlig sikring bli både møbellåver, båtopplagshaller og overnattingssteder, og dette gir en helt annen brannrisiko enn bygget var tenkt for, sier Juell-Andersen. Tenk brannsikkerhet fra start Det er god økonomi å bygge næringsbygg med god brannsikkerhet helt fra starten av, mener Juell-Andersen, da dette vil være økonomisk lønnsomt både på grunn av lavere forsikringskostnader og mindre behov for fremtidige ombyggingsarbeider. Det er selvsagt kostnader ved å planlegge bygg for fremtiden. Likevel vil for eksempel et sprinkleranlegg som monteres i byggefasen bare koste en brøkdel i forhold til å skulle ettermonteres. Oppgradering av sprinkleranlegg til høyeste klasse ved nybygg, innebærer sannsynligvis en ekstrakostnadd på 200-300 kr pr m2. Dårlig dokumentasjon av brannsikkerhet I følge Juell-Andersen er det i dag generelt dårlig dokumentasjon av brannsikkerhet, spesielt er det manglende dokumentasjon av sprinkleranlegg. Han mener at manglende dokumentasjon betyr manglende kontroll med at tiltak virker. Oslo, 10. Mai 2010 Kontaktpersoner: Arild Juell-Andersen, leder for Underwriting i If, mobiltlf. 934 03 561 Emma Elisabeth Vennesland, ass. informasjonsdirektør i If Skadeforsikring, mobiltlf. 928 93 719

Tags:

Om oss

If forsikrer alt som betyr noe i livet: mennesker, dyr, boliger, biler og mye mer. Vi hjelper også bedrifter slik at de kan fungere som normalt selv om de skulle få en skade. Takket være våre 6 800 dyktige medarbeidere kan 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum føle seg trygge på at de vil få den hjelpen de trenger - hvis noe skulle skje.