Russebilskadene stiger igjen

Etter en periode med klar nedgang i russebilulykker, har antall russebilskader økt med 35% de to siste årene, viser tall fra If Skadeforsikring.

I fjor hadde If Skadeforsikring 122 skader med biler og busser registrert på russebilforsikring, mot 115 skader i 2008. Skadene de to siste årene har økt markert i forhold til årene 2006 og 2007 da antall skader var henholdsvis 87 og 90. Selv om skadeøkningen er på over 30% de siste to årene, er det likevel registrert langt færre russebilskader enn i årene 2002 – 2005 da If registrerte gjennomsnittlig 165 skader årlig. Skadetallene omfatter både personbiler og busser som brukes som russebiler. Tall fra If viser at de fleste russebilskadene skjer med biler registrert som personbiler. Andelen busskader øker imidlertid mest. Det kan ha sammenheng med at det er flere russebusser på veiene enn før, men sikre opplysninger foreligger ikke. I fjor registrerte If 20 ulykker med russebusser, mot 17 året før. Antall skader med vanlige russebiler utgjorde 102 mot 98 året før. De siste ti årene har If registrert til sammen 1177 russebilskader fordelt med 1067 på personbiler og 110 på busser. Støtte til sikrere russekjøring Landsforeningen for trafikkskadde og If har gjennom flere år arbeidet sammen for å påvirke russen til sikrere russebilkjøring. Kampanjen ’’Ticket to ride’’ har som mål at russen skal få feire og hygge seg i mest mulig trygge trafikkomgivelser. I opplegget ”Ticket to ride” inngår russen en avtale med Landsforeningen for trafikkskadde om å overholde trafikklovens bestemmelser i russetiden og skaffe en erfaren sjåfør som kjører bilen eller bussen i tilknytning til feiringen. Hver bil mottar 500 kroner i økonomisk støtte til leie av sjåfør. Tilbudet til russen er gjort kjent gjennom landsforeningens avdelinger som besøker russen både på skoler og russetreff.

Om oss

If forsikrer alt som betyr noe i livet: mennesker, dyr, boliger, biler og mye mer. Vi hjelper også bedrifter slik at de kan fungere som normalt selv om de skulle få en skade. Takket være våre 6 800 dyktige medarbeidere kan 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum føle seg trygge på at de vil få den hjelpen de trenger - hvis noe skulle skje.

Dokumenter og linker