Sjekker ikke datoen på grillslangen

Report this content

Mange er ikke klar over at slangen på gassgrillen er merket med datostempling. Atskillige slurver med å bytte ut gasslangen, og utsetter dermed både seg selv og andre for brann- og eksplosjonsfare, påpeker forsikringsselskapet If.

Gasslanger har begrenset levetid, og må byttes ut med jevne mellomrom. Sterk sol og store temperaturforandringer tærer på gummien.

Produksjonsåret står tydelig merket på slangen, slik at du skal vite hvor gammel den er. En god regel er å bytte slange hvert andre eller tredje år, er rådet fra If Skadeforsikring. Alle som starter grillsesongen må rutinemessig sjekke slangen og koblinger nøye for sprekker og lekkasjer.

– De fleste branner og eksplosjoner ved grilling skjer når en person bruker en grill som ikke har vært brukt på en stund, eller rett etter påfylling og feste av gassbeholderen på grillen, sier fagsjef Leif Høyland ved If Sikkerhetssenter.

Finn eventuelle lekkasjer ved å pensle konsentrert såpevann på slanger og rørforbindelser. Når du setter på gassen vil det danne seg såpebobler på lekkasjestedet.

– En slik såpepensling bør du gjøre flere ganger i løpet av grillsesongen, sier Høyland i If.

Lukt i luften? Steng av!

Se alltid etter lekkasjer hver gang du kobler regulatoren til gasstanken.

– Kjenner du gasslukt og mistenker lekkasje, må du straks stenge av gasstilførselen på gassflasken. Fjern alle varmekilder, gå vekk fra grillen og kontakt brannvesenet, sier fagsjefen.

Direkte sollys tærer

Det et finnes ikke noe fasitsvar på holdbarheten til en gasslange.

– Noen ganger kan den være kortere enn to år, andre ganger lenger. Står grillen ute hele året, vil slangen og grillen bli utsatt for større belastninger. Særlig sterkt direkte sollys og temperaturforandringer gjennom årstidene påvirker levetiden til gummien i slangen, påpeker kommunikasjonsrådgiver Sigmund Clementz i If Skadeforsikring.

Nesten hver tredje som eier en gassgrill utfører ikke vedlikehold av grillen, går det fram av en undersøkelse TNS Gallup gjorde for If Skadeforsikring i 2009. Samtidig svarte 1 av 6 at de føler ubehag eller er «litt redde» i nærheten av installert gass, som gassgrill og gasskomfyr.

Bildetekst:

Enten ett eller flere steder på slangen til gassgrillen er produksjonsdatoen stemplet på. Denne gasslangen er laget i første kvartal 2012. (Foto: If Skadeforsikring)

6 viktige ting å passe på ved gassgrill

  • Vær på vakt mot propanlekkasjer. Lufta kan bli eksplosjonsfarlig av gass som lekker. Hold åpen ild, glødende sigaretter og elektriske gnister langt unna!
  • Oppbevar helst gassflasken utendørs. Aldri plasser plassér gassbeholderne under terrengnivå, for eksempel i kjelleren. Propangass er tyngre enn luft.
  • Sjekk rørforbindelser og slange jevnlig for lekkasjer med konsentrert såpevann som du pensler på. Bobler = lekkasje.
  • Bruk bare godkjente slanger og utstyr. Skift defekte eller sprukne slanger med én gang.
  • Hold grill og gassbeholder i god stand. Ikke prøv å reparere skader eller defekter selv. La propanforhandler gjøre kontroll og eventuell overhaling med jevne mellomrom.
  • Gassbeholdere må aldri utsettes for unormal oppvarming eller sterk sol. Beholderne skal alltid stå oppreist.

Kilde: If Skadeforsikring

Kontaktpersoner i If Skadeforsikring:

  • Leif Høyland, fagsjef ved If Sikkerhetssenter, telefon 93 48 08 79
  • Sigmund Clementz, kommunikasjonsrådgiver, telefon 98 24 98 05 - sigmund.clementz@if.no

If Skadeforsikring er Nordens ledende skadeforsikringsselskap med cirka 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum. Ifs premieinntekter var i 2012 ca. 40 milliarder svenske kroner og antall ansatte er 6 200. If inngår i finanskonsernet Sampo Abp.

Tags:

Multimedia

Multimedia