Språk-krasj på norske veier

Hvert år er det mellom 3.500 og 4.000 kollisjoner i Norge mellom norsk og utenlandsk kjøretøy. Språkproblemer gir ekstra høy stressfaktor i disse kollisjonene.  Få mest mulig informasjon, og bruk mobilkameraet ditt effektivt, råder If.

I 2012 var det 3.554 kollisjoner mellom norsk og utenlandsk kjøretøy i Norge, og antallet har de siste årene ligget stabilt mellom 3.500 og 4.000, viser offisiell statistikk.

Kollisjoner med høy puls

- En kollisjon skaper i utgangspunktet en stressituasjon for de involverte. Enda mer belastende er det når motparten er et utenlandsk kjøretøy. Språkproblemer og skademeldingsskjema på fremmed språk kompliserer dialogen med utenlandsk bilfører, og fører til både stress og frustrasjon i skadesituasjonen, sier Emma Elisabeth Vennesland, ass. informasjonsdirektør i If Skadeforsikring.

Mange utenlandske kjøretøy på norske veier

Flere norske byer har anløp av ferger fra Danmark, og er dermed en port mellom Norge og Kontinentet. Det gjelder for eksempel Oslo, Larvik og Kristiansand. I tillegg er det mange fylker som har grenseoverganger, der utenlandske biler krysser grensen til Norge i stort antall. Utenlandske trailere og utenlandsk registrerte privatbiler er derfor et dagligdags syn i store deler av Norge.

- På grunn av kompleksitet i trafikken - høy fart, mange biler, mobiltelefonbruk og smale og svingete veier, er det en generell risiko for kollisjoner t i trafikken. Det er uten tvil også større risiko for å kollidere med et utenlandsk kjøretøy i byer med fergeanløp og på veier nær grenseovergangene, fastslår Vennesland.

Språk vanskeliggjør

Ved kollisjon med utenlandsk kjøretøy blir språket et tilleggsproblem som gjerne kompliserer utfyllingen av skademeldingen. Man kan oppleve at utenlandske bilførere nekter å undertegne skademeldingen fordi det ikke er vanlig der de kommer fra. I slike saker er det ekstra viktig å sørge for nødvendig dokumentasjon.

- Skademeldingene har samme standard i hele Europa. Det betyr at spørsmål og nummerering er den samme om skademeldingen er polsk eller norsk. Legg norsk skademelding ved siden av den utenlandske når du fyller ut, så har du oversettelsen. Sørg for at begge parter signerer de to respektive skademeldinger, sier Jens Gravdal, utenlandssjef i If Skadeforsikring.

Fotografer registreringsnummer og skadested

- Vær nøye med å notere registreringsnummeret på kjøretøyet, merke, farge og andre kjennetegn. Ta bilde av kjøretøyet og skadestedet. Sikre så mange opplysninger som mulig om skadestedet og forholdene der. I tillegg kan bilder av skadde gjenstander være god dokumentasjon for senere erstatningskrav.

Har den utenlandske føreren med seg grønt kort, ta bilde av dette. Det grønne kortet bekrefter at det er ansvarsforsikring på bilen. Er bilen fra land utenfor EU, skal føreren alltid vise fram dette grønne kortet. Vitner er også viktige. Spør personer som kommer til skadestedet om de var vitne til kollisjonen. Noter i tilfelle navn på vitnene, sier utenlandssjef Jens Gravdal i If.

Oslo, 27. mars 2013

Kontaktpersoner i If: Emma Elisabeth Vennesland, ass. informasjonsdirektør, mobiltlf. 928 93 719

Viktige huskeregler ved kollisjoner med utenlandske kjøretøy:

  • Vær nøye med å få notert registreringsnummeret, da ansvarsforsikringen på kjøretøyet er knyttet til dette. Noter også merke på bilen, farge og evt andre kjennetegn.

  • Gjennom registreringsnummeret er det via nasjonale byråer (paralleller til Trafikkforsikringsforeningen i Norge) enkelt å få identifisert bileiers navn, alder og bosted.

  • Skademeldingene har samme standard i hele Europa. Det betyr at spørsmål og nummerering er den samme om skademeldingen er polsk eller norsk. Legg norsk skademelding ved siden av den utenlandske når du fyller denne ut, så har du oversettelsen.

  • Bruk mobiltelefonen, og ta bilde av motpartens bil, registreringsnummer og situasjonen som ledet frem til skaden. Kan være et greit supplement i skadesaken til å avgjøre skyldspørsmålet.

  • Vær klar over at politiet kun kommer til skadestedet hvis det er personskade.

  • Ved sammenstøt med utenlandsk bil som har henger, må du være obs på å notere registreringsnummeret på trekkvognen og ikke hengeren. Gå foran bilen og ta bilde.

Multimedia

Multimedia