Stabilt og godt for If i Norge, men mange stor-skader

If Skadeforsikring i Norge fikk i årets ni første måneder et teknisk resultat på 1152 millioner svenske kroner mot 1332 millioner svenske kroner i samme periode i fjor. Ifs tekniske resultat for årets ni første måneder i alle land ble 3942 millioner SEK mot 3737 millioner SEK for samme periode i fjor. Ifs resultat før skatt for årets ni første måneder ble 3758 millioner SEK mot 4023 millioner SEK i fjor. Investeringsresultatet ble 2124 millioner SEK mot 2242 i fjor.

If Skadeforsikring i Norge fikk i årets ni første måneder et teknisk resultat på 1152 millioner svenske kroner mot 1332 millioner svenske kroner i samme periode i fjor. Ifs tekniske resultat for årets ni første måneder i alle land ble 3942 millioner SEK mot 3737 millioner SEK for samme periode i fjor. Ifs resultat før skatt for årets ni første måneder ble 3758 millioner SEK mot 4023 millioner SEK i fjor. Investeringsresultatet ble 2124 millioner SEK mot 2242 i fjor.

Totalkostnadsprosenten (Combined Ratio) i Norge ble i årets ni første måneder 94,4 prosent mot 90,6 prosent i fjor. For hele If ble totalkostnadsprosenten 91,8 prosent for årets ni første måneder mot 90,9 prosent i samme periode i fjor.

Ifs norske virksomhet
If har virksomhet i hele Norden og Baltikum. Det tekniske resultatet for Ifs norske virksomhet i tredje kvartal isolert ble 469 millioner SEK mot 514 millioner SEK i fjor. Totalkostnadsprosenten i 3. kvartal var 92,7 prosent mot 89,5 prosent i fjor.

- If har en gledelig tilvekst i privatkundemarkedet i Norge. Et eksempel er barneforsikringer der vi har hatt en suksessartet utvikling siden starten for bare fire år siden. Her kommer vi til å passere 100.000 forsikringer inneværende måned. Samtidig er If og hele bransjen i Norge rammet av et riktig storskadeår med uvanlig mange branner, sier Torbjörn Magnusson.

If i Norge reduserte kostnadsprosenten i årets 9 første måneder med 0,6 prosentpoeng til 22,7 prosent. Skadeprosenten økte i samme periode med 4,4 prosentpoeng til 71,7 prosent som følge av mange store brannskader – spesielt i bedriftsmarkedet.

3. kvartal
Ifs tekniske resultat for årets tredje kvartal isolert ble 1499 millioner SEK mot 1488 millioner SEK i fjor for virksomheten i alle land. Totalkostnadsprosenten (Combined Ratio) var 90,6 prosent i tredje kvartal mot 88,8 prosent i fjor. Resultatet før skatt ble 2022 millioner SEK for tredje kvartal mot 1121 millioner SEK i fjor.

- If presenterer igjen et utmerket resultat. Finanskrisen understreker betydningen av stabile forsikringsresultater, noe verken If eller bransjen for øvrig hadde da IT-boblen sprakk tidlig på 2000-tallet. Nå har If en sunn forsikringsvirksomhet og står stabilt, noe som er en fordel for både kunder, eiere og medarbeidere, sier konsernsjef Torbjörn Magnusson i If.

- Vi er selvsagt påvirket av den negative utviklingen i finansmarkedet, men vi har en mindre volatil investeringsportefølje med lav aksjeeksponering og dette er en fordel i en slik situasjon, sier Magnusson.

Sampo
If inngår i finanskonsernet Sampo. Samkokonsernets resultat før skatt ble 242 millioner euro mot 256 millioner euro for juli-september 2008. Fortjeneste pr. aksje for tredje kvartalet 2008 ble 0,31 euro mot 0,33 euro i samme periode i fjor.
Kontaktperson:
Jack Frostad, informasjonsdirektør, mobil 92826255

----------------------------------------------
If Skadeforsikring er Nordens ledende skadeforsikringsselskap med cirka 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum. Ifs premieinntekter var i 2007 ca. 38 milliarder svenske kroner og antall ansatte er 6 600. If inngår i finanskonsernet Sampo Plc.

Om oss

If forsikrer alt som betyr noe i livet: mennesker, dyr, boliger, biler og mye mer. Vi hjelper også bedrifter slik at de kan fungere som normalt selv om de skulle få en skade. Takket være våre 6 800 dyktige medarbeidere kan 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum føle seg trygge på at de vil få den hjelpen de trenger - hvis noe skulle skje.