Stadig flere til kreftbehandling i utlandet med helseforsikring

Report this content

If Skadeforsikring sender stadig flere av sine kunder med helseforsikring til utlandet for å få behandlet kreft og hjerte- og karlidelser. Kundene opplever at køene både for diagnoser og behandling i Norge er for lange.

If Skadeforsikring sender stadig flere av sine kunder med helseforsikring til utlandet for å få behandlet kreft og hjerte- og karlidelser. Kundene opplever at køene både for diagnoser og behandling i Norge er for lange. 

I Norge får de aller fleste et godt sykehustilbud gjennom det offentlige helsevesenet. Det er fritt sykehusvalg, men mange opplever allikevel at de må vente lenge på sykehusbehandling.

-Vi ser at flertallet av våre kunder har tillit til det offentlige helsevesenet når det gjelder behandling av livstruende og alvorlige sykdommer, men vi ser også at flere ser seg nødt til å bruke helseforsikringen også til dette, sier Elin Klakken, leder for myndighetskontakt hos If.

If Skadeforsikring har 70 000 kunder med en slik behandlingsforsikring. 14 000 av disse benyttet seg av sin forsikring i fjor. Det ble utbetalt 90 millioner kroner til kunder som trengte utredning eller behandling i 2012.

Bekymringsfull trend

- Den mest bekymringsfulle trenden vi ser er utviklingen innen kreftbehandling i Norge. Stadig flere av våre forsikrede bruker helseforsikringen for å få stilt diagnose hos en privat spesialist i Norge og deretter fortsette behandlingen ved et privat sykehus i utlandet. Vi sender for eksempel våre kunder til strålebehandling i Finland etter at diagnosen er stilt i Norge, sier Elin Klakken.

If har kunder i hele Norden, men det har ikke vært behov for å tilby privat kreftbehandling i de andre nordiske landene. Der blir det håndtert innenfor det offentlige med korte ventetider.

- En annen utvikling vi har sett den senere tid er at flere nå bruker helseforsikring til behandling av hjerte- og karlidelser, sier Elin Klakken hos If.

God samfunnsøkonomi

If tilbyr kollektive behandlingsforsikringer til arbeidsgivere og selvstendig næringsdrivende. Den viktigste effekten av denne forsikringen er at folk kan komme raskere tilbake i jobb etter sykdom. Forsikringen er et supplement til det offentlige helsevesenet.

- Arbeidstakere blir spart for lang ventetid med både smerter og usikkerhet. Arbeidsgiver får sine ansatte raskt tilbake i jobb og i tillegg blir ikke det offentlige helsebudsjettet belastet. Vi bruker kun private spesialister og sykehus både i Norge og utlandet.

- Vi mener helseforsikringer er god samfunnsøkonomi, sier Elin Klakken, leder for myndighetskontakt i Norge.

Fakta:

  • If har 70 000 kunder med behandlingsforsikring.
  • 14 000 av disse benyttet forsikringen i fjor.
  • 120 av de forsikrede i If ble sendt ut av landet for behandling, mesteparten for hjerte- og karlidelser, men også flere for kreftbehandling.
  • 70 prosent av de som benyttet seg av forsikringen brukte den på grunn av muskel- og skjelettplager.
  • Antallet kunder som har behov for psykolog har også økt den i det siste. If har også hatt flere kunder som har fått gjennomført rekonstruksjon av bryst etter kreftoperasjoner.
  • De resterende er fordelt på områdene urologi, gynekologi, øye, nevrologi, psykologi/psykiatri, kreftbehandling og indremedisin.

For mer informasjon og intervjuer:

Informasjonsdirektør Jon Berge, tlf: 905 98 680, e-post: jon.berge@if.no.

Tags:

Multimedia

Multimedia