Styrket og solid resultat for If i Norge

If Skadeforsikring i Norge fikk et teknisk resultat på 1206 millioner svenske kroner (SEK) mot 1113 millioner SEK i samme periode i fjor. Resultatøkningen er på vel 8 prosent.

Det tekniske resultatet for Ifs virksomhet i samtlige land ble 3287 millioner svenske kroner (SEK) for de ni første månedene i 2010, sammenlignet med 4011 millioner SEK for tilsvarende periode i fjor. Totalkostnadsprosenten ble 93,0 prosent for januar til september i år, mot 92,0 prosent i samme periode i fjor. Resultatet før skatt ble 5055 millioner SEK for de tre første kvartalene i 2010, mot 5142 millioner SEK i samme periode i fjor. 

- If fikk et solid resultat med en lav og bra totalkostnadsprosent etter tre kvartaler i år. Igjen viser If styrken med sin nordiske organisasjon, for eksempel gjennom at resultateffektene av sensommerens skader etter skybrudd i Danmark utjevnes av en roligere skadeutvikling i andre land og av at vi fortsetter å øke vår kostnadseffektivitet, sier konsernsjef Torbjörn Magnusson i If. 

Det tekniske resultatet for If i tredje kvartal 2010 (juli-september) ble 1231 millioner SEK, mot 1394 millioner SEK i samme periode i fjor. Totalkostnadsprosenten ble 90,6 prosent, mot 90,9 prosent i samme periode i fjor. Resultatet før skatt i tredje kvartal ble 1767 millioner SEK, mot 1763 millioner SEK i 3. kvartal i fjor. 

If`s norske virksomhet

If har virksomhet i hele Norden og i Baltikum. Det tekniske resultatet for den norske virksomheten i If var i årets ni første måneder 1206 millioner SEK, mot 1113 millioner SEK etter ni måneder i fjor. Totalkostnadsprosenten ble i samme periode i år 93,2 prosent , mot 95,0 prosent i fjor.

I tredje kvartal 2010 (juli-september) ble det tekniske resultatet for den norske virksomheten 459 millioner SEK, mot 269 millioner SEK i samme kvartal i fjor. Totalkostnadsprosenten ble i 3. kvartal i år 91,0 prosent, mot 97,5 prosent i samme kvartal i fjor.

- If fikk et bra resultat i Norge. En ufordelaktig storskadesituasjon i 3. kvartal balanseres av færre frekvensskader – som for eksempel færre bilskader. Det norske markedet for skadeforsikring preges generelt av en fortsatt høy distribusjonskapasitet med mange aktører, sier Torbjörn Magnusson.

Sampos resultat

If inngår i finanskonsernet Sampo. Sampokonsernets resultat før skatt for juli-september 2010 ble 338 millioner euro, mot 192 millioner euro i samme periode i fjor. Resultatet pr. aksje for tredje kvartal 2010 ble 0,51 euro, mot 0,27 euro i samme kvartal i fjor.   

If Skadeforsikring, 3. november 2010.

Kontaktperson: Informasjonsdirektør Jack Frostad, mobil 92826255.

If Skadeforsikring er Nordens ledende skadeforsikringsselskap med cirka 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum. Ifs premieinntekter var i 2009 vel 41 milliarder svenske kroner og antall ansatte er 6 900. If inngår i finanskonsernet Sampo Abp.

Om oss

If forsikrer alt som betyr noe i livet: mennesker, dyr, boliger, biler og mye mer. Vi hjelper også bedrifter slik at de kan fungere som normalt selv om de skulle få en skade. Takket være våre 6 800 dyktige medarbeidere kan 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum føle seg trygge på at de vil få den hjelpen de trenger - hvis noe skulle skje.