Styrket resultat for If i Norge

If Skadeforsikring fikk et teknisk resultat i Norge på 2070 millioner svenske kroner (SEK) i 2011 mot 1709 millioner SEK i 2010. Ifs totalkostnadsprosent i Norge ble 88,0 prosent i fjor mot 92,1 prosent året før.

Resultatutviklingen for If Skadeforsikring er fortsatt stabil. Det tekniske resultatet for selskapets virksomhet i alle land ble i fjor 4129 millioner svenske kroner (SEK) mot 4284 millioner SEK i 2010. Totalkostnadsprosenten for 2011 var 92,0 prosent mot 92,8 prosent i 2010.

- If har et sterkt resultat til tross for en alvorlig utvikling i omverdenen med finans-uro, svekkelse i realøkonomien og rekordmange naturskader. At vi likevel fortsatt øker effektiviteten, senker totalkostnadsprosenten og har en sterk volumøkning er et klart signal om styrke, sier konsernsjef Torbjörn Magnusson i If.

Ifs resultat før skatt var 5572 millioner SEK for 2011 mot 6800 millioner SEK i 2010.

Det tekniske resultatet for If i fjerde kvartal 2011 ble 1124 millioner SEK mot 995 millioner SEK i samme periode 2010. Totalkostnadsprosenten var i kvartalet 90,2 prosent mot 92,3 prosent i fjerde kvartal 2010. Resultat før skatt i fjerde kvartal ble 1552 millioner SEK mot 1745 millioner SEK i tilsvarende kvartal året før.

Ifs norske virksomhet

If har virksomhet i hele Norden og Baltikum. Det tekniske resultatet for den norske virksomheten i If ble i fjor 2070 millioner SEK mot 1709 millioner SEK i 2010, en økningen er på 21,2 prosent. Totalkostnadsprosenten i 2011 ble 88,0 prosent mot 92,1 prosent året før, en endring på 4,1 prosentpoeng.

For fjerde kvartal 2011 ble det tekniske resultatet for den norske virksomheten 553 millioner SEK mot 503 millioner SEK i samme periode året før. Totalkostnadsprosenten i fjerde kvartal ble 86,6 prosent mot 88,6 prosent i samme periode 2010.

- Ifs resultat i Norge er fortsatt sterkt, sier Torbjörn Magnusson.

- Porteføljeutviklingen i andre halvdel av 2011 er forbedret. Finanstilsynets beslutning om begrensninger av bankenes kryss-subsidiering mellom bank- og forsikringsprodukter har bidratt til en sunnere konkurranse i markedet.

- Ifs langsiktige satsing på helseforsikringer i Norge har vært fremgangsrik. Vi har en kraftig vekst og er i dag det ledende selskapet på helseforsikringsområdet i det norske markedet.

- En lav skadeinflasjon bidrar til Ifs og hele bransjens resultat, sier Torbjörn Magnusson.

Sampos resultat

If inngår i finanskonsernet Sampo. Sampokonsernets resultat før skatt for oktober-desember 2011 var 322 millioner euro mot 361 millioner euro i samme periode 2010. Resultatet pr. aksje for fjerde kvartal 2011 ble 0,50 euro mot 0,54 euro i samme periode 2010.

Lysaker, 9. februar 2012.

Kontakt: Informasjonsdirektør Jack Frostad, mobil 928 26 255.

If Skadeforsikring er Nordens ledende skadeforsikringsselskap med cirka 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum. Ifs premieinntekter var i 2010 ca. 40 milliarder svenske kroner og antall ansatte er 6 900. If inngår i finanskonsernet Sampo Abp.

Tags:

Multimedia

Multimedia