Trøndere flinkest til å forsikre barna - Oslo dårligst

Foreldre i Sør-Trøndelag er flinkest til å forsikre barna sine. Der er omtrent halvparten av alle barn mellom 0-17 år forsikret mot sykdom og ulykker. I Oslo er bare 1 av 4 barn forsikret, viser beregninger til If.

Det er stor forskjell på hvor i Norge det er størst bevissthet rundt barn og forsikring. I Sør-Trøndelag (48 %), Møre og Romsdal (46 %), Hedmark (42 %), Vestfold (41 %) og Østfold (40 %) er flest barn forsikret mot sykdom og ulykker. I Oslo (25 %), Finnmark (26 %), Nordland (27 %) Rogaland (33 %) og Troms (33 %) er andelen forsikrede barn lavest, viser beregninger til If.

Langt etter svenskene
- Norske foreldre er de siste 3-4 årene blitt mer bevisste på behovet for barneforsikring, men det er langt igjen til vi er på svensk nivå der 7 av 10 barn er forsikret, sier konserndirektør Line Hestvik, som er nordisk ansvarlig for privatforsikringer i If Skadeforsikring.

- Vi har registrert en sterk økende interesse for barneforsikring, og har i løpet av fire år solgt 100.000 barneforsikringer. I Norge er omtrent 4 av 10 barn forsikret, men det er et tankekors at de fleste barna her i landet verken har forsikringsdekning mot ulykke eller sykdom. Det trengs et krafttak for å bevisstgjøre norske foreldre om at deres barn blir minstepensjonister hvis de blir uføre uten å ha en god forsikring. Det er ingen grunn til at forsikringsgraden for barn i Norge skal ligge på det halve av hva det er i Sverige, sier Line Hestvik.

Manglende bevissthet
- Vi opplever ikke at det er manglende vilje blant foreldre til å tegne forsikring på barna sine, men mer manglende bevissthet. For det første vil vi helst unngå å tenke på at noe kan skje med barna våre. Hvis sykdom eller ulykker skulle ramme, setter vi vår lit til det offentlige helse- og trygdesystem. Vi tror også at barna er omfattet av flere offentlige forsikringsordninger enn de egentlig er, sier Bodil Schnitler, leder for Personforsikring i If Skadeforsikring.

I en spørreundersøkelse TNS Gallup har gjort for If fremkommer det at 1 av 3 foreldre med barn hos dagmamma eller i familiebarnehage ikke vet om barna er forsikret mot ulykker når de er der. Hver femte mor eller far vet heller ikke om barna er forsikret når de driver idrett. I undersøkelsen fremkommer det at 3 av 4 foreldre tror at barna er forsikret mens de er på skolen.

85 % av ulykkene skjer på fritiden
- Barna er som regel forsikret mot ulykker gjennom skole og barnehager, men disse forsikringene gjelder bare på dagtid. Vi vet imidlertid at 85 % av alle ulykker skjer på fritiden. I tillegg gjelder ikke skolenes og barnehagenes forsikringer ved sykdom. Derfor kan barns uførhet som følge av sykdom eller ulykker bli en tung belastning for familieøkonomien hvis man ikke har tilstrekkelig forsikring, sier Bodil Schnitler. ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬

Oslo, 1. desember 2008
Kontaktpersoner i If Skadeforsikring:
Bodil Schnitler, leder personforsikring, mobiltlf. 934 80 943
Emma Elisabeth Vennesland, ass. informasjonsdirektør, mobiltlf. 928 93 719

Om oss

If forsikrer alt som betyr noe i livet: mennesker, dyr, boliger, biler og mye mer. Vi hjelper også bedrifter slik at de kan fungere som normalt selv om de skulle få en skade. Takket være våre 6 800 dyktige medarbeidere kan 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum føle seg trygge på at de vil få den hjelpen de trenger - hvis noe skulle skje.

Dokumenter og linker